"Határon túli együttmüködés fejlödése az Eurorégió kereteiben" - szeminárium
Osijek A "Határon túli együttmüködés fejlödése az Eurorégió kereteiben" címü szeminárium tárgya az euroregionális szervezetek irányitására, különösen az Európai Únió pénzügyi és egyéb mehanizmusai használására való képesités volt. Ezen szemináriumot 2002. november 8.-án szervezte Eszéken a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés a Friedrich Ebert- alapitvány szervezésében és védnöksége alatt.

Megtartottuk a "Határon túli együttmüködés az Eurorégió keretében" címü szemináriumot

Kiképzes az euroregionális egyesületek irányitására, külön az Európai Únió pénzügyi és egyéb mehanizmusainak használására, ez volt a szeminárium tárgya, melynek cime "Határon túli együttmüködés az Eurorégió keretében" volt. Szervezte a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés a német Friedrich Ebert alapitvány védnöksége alatt és társszervezésében, Eszéken, 2002. november 8.-an. Ezen szeminárium nem csak a tevékenység hordozóinak egy képesitési formája az eurorégió kereteiben hanem a nemzetközi kapcsolatai folytatása, különösen a holland-német Rhein-Mass eurorégióval.

A szeminárium több mint 60 résztvevöje Horvátországból, Bosznia-Hercegovinából és Vajdaságból meghalgatta a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés szervezési tapasztalatait mag.sc. Davor Brunčić, az "Euroregionális Együttmüködés szervezese" címü projekt vezetöjének beszámolójában, a Rhein-Mass eurorégió tapasztalatait a határon túli együttmüködés fejlesztésében, melyeket elmondta az eurorégió igazgatója, Artur Hansen, a regionális és határontúli együttmüködés új lehetöségeit Gorana Rabatić és Hrvoje Marušić beszámolójába az Euróintegrációk Minisztériumából, az Euro-városok Hálózata szervezési tapasztalatait, melyeket bemutatta Tatjana Mavrinac Rijékából valamint a Rhein-Mass eurorégió tapasztalatait a föiskolák együttmükédéseröl, melyeket Ghislaine Starmans a HORA EST szervezetböl mutatta be.

Az elöadásokat követö vita igazolta azt, hogy szükséges biztositani a határontúli együttmüködés hordozói állandó kikepzését.

Jelentés a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés tevékenységéröl 1998.-2000.-ig (2000. december 15.)


J E LE N T É S

a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés tevékenységéröl
(1998.-2000.-ig)

1. A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés alapitása

Az Eurorégiót megalapitották 1998. november 28.-án, kilenc aláíró:

a Magyar Köztársaságból:

Baranya Megyei Önkormányzat Tanácsa
Pécs megyei jogu város
Pécs-Baranya Kereskedelmi és ipari kamarája

a Horvát Köztársaságból:

Eszék-Baranya Megye
Eszék város
HGK-Eszék-Baranya Kereskedelmi kamarája

Bosznia-Hercegovinából:

Tuzla-podrinjei kanton
Tuzla város
Tuzlai regionális gazdasági kamara

A fent felsoroltakon kivül csatlakozott két város, Szekszárd es Barcs, ilymódon az elnök ségnek (rendszeresen tartja üléseit háromszor évente) 11 tagja van.

Alakitása alkalmával megálapitottak 11 munkabizottságot, jelen pillanatban 12 van, ezek a következök:


- Gazdasági Munkabizottság
- Infrastruktura es logisztika Munkabizottság
- Idegenforgalmi Munkabizottság
- Informatikus Munkabizottság
- Agrár Munkabizottság
- Tudományos es Innovációs Munkabizottság
- Kultura es sport Munkabizottság
- Tanügyi Munkabizottság
- Népi es nemzeti kisebbségek Munkabizottsága
- Környezetvédelmi Munkabizottság
- Egészségügyi és szociális ellátás Munkabizottsága
- Adminisztraciós Munkabizottság

Minden aláírott kiküld a Munkabizottságokba egy-egy tagot, ami azt jelenti, hogy minden Munkabizottságnak 11 tagja van.

12 Munkabizottságból 7 Bizottságban Magyarország elnököl.

Gazdasági Munkabizottság - Weller János
Informatikus Munkabizottság - Horváth Zoltán
Agrár Munkabizottság - Huszti Zoltán
Kultúra Munkabizottság - Dr. Páva Zsolt
Környezetvédelmi Munkabizottság - Kocsis Imre Antal
Egészségügyi Munkabizottság - Dr. Korda Károly
Adminisztrációs Munkabizottság - Dr. Bércesi Ferenc

háromban Horvátország:

Infrastruktura es logisztikai Munkabizottság - Josip Škorić
Idegenforgalmi Munkabizottság - Dr. Drago Ružić
Népi es nemzeti kisebbségek Munkabizottsága - Franjo Zdravčević

kettöben Bosznia-Hercegovina:

Tudományos es innovációs Munkabizottság - Dr. Izet Žigić
Tanügyi Munkabizottság - Ernesa Mešić

Az Alapszabály szerint az elnökségek üléseit négyszer évente tartják, de a tuzlai 1999. július 19.-i elnökségülésen változás történt, így az elnökség háromszor évente tartja üléseit.

Az alapitás óta következö üléseket tartotta az elnökség:

1. Eszék, 1999. marcius 18.-an
2. Tuzla, 1999. julius 12.-13.-ig
3. Eszék, 1999. december 10.-én
4. Szekszárd, 2000. április 18.-án
5. Tuzla, 2000. szeptember 28.-29.-ig

Az elnökség ülésein általában a következö témák voltak napirenden:

1. Jelentés az elözö elnökségi üléstöl eltelt idöszakról,
2. A Munkabizottságok helyzete:
új munkabizottságok alapitása,
az új munkabizottságok elnökválasztása, a tagválasztás jóváhagyása,
beszámoló a munkabizottságok üleseiröl, a munkatervek és jegyzökönyvek elfogadása

3. A döntések kivitelezése
4. A következö elnökségi ülések programjavaslatai
5. Egyéb kérdések

Az elnökség 1998./99.-ben elfogadott 10 döntést, mig 2000.-ben, a mai ülésig, 7 döntést hozott. Ezen döntések az Eurorégió tevékenységére vonatkoznak.

1/1998 - az Eurorégió alapitása
2/1998 - az Elnök felhatalmazása
3/1998 - Barcs város csatlakozási kérvénye
4/1998 - Szekszárd város csatlakozási kérvénye
5/1998 - a Munkabizottságok alapitása (11) és az elnökök választása (7)
6/1998 - az Eurorégió lógója
7/1999 - a három Munkabizottság elnökválasztása (Népi és nemzeti kisébbségek Munkabizot
tsága, Környezetvédelmi, Egészségügyi és szociális ellátás)
8/1999 - az Adminisztrációs Munkabizottság alapitása (12.)
9/1999 - az Adminisztrációs Munkabizottság tagjai
10/1999 - az Alapszabály módositása (három elnökségülés évente)
1/2000 - az Idegenforgalmi Munkabizottság új tagja ( Drávamenti környezetvédelmi es idege
nforgalmi egyesület)
2/2000 - az Eszék-Baranya Megye új küldöttei elfogadása
3/2000 - A Környezetvédelmi Munkabizottság új tagja (Duna-Dráva nemzeti parkja)
4/2000 - a találkozás Harkányon (Harkány, 2000. augusztus 25.-en)
5/2000 - bövités (Virovitica-podravska megye es Koprivnica-križevačka megye belépése)
6/2000 - az Idegenforgalmi Munkabizottság új tagválasztása (Barcs város új képviselöje)
7/2000 - a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés tevékenységéröl szóló levél

A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés alapitásának célja a gazdasági, kulturális, tanügyi és tudományos kapcsolatok bövitése és fejlesztése, valamint a kapcsolatok fejlesztése a Régió lakósság javára, ami a Munkabizottságok tevékenységén keresztül valósul meg.

II A munkabizottságok tevékenysége

Gazdasági Munkabizottság:

1. 1999 tavaszán az alapitó ülésen elkészült a program, melynek megvalósitását a Bizottság az elsö négy éves tevékenysége alatt jósolja,

Föcélok:

1. Támogatni a régioban tevékenykedö és a gazdaságfejlesztéshez hozzájáruló szervezetek együttmüködését, tapasztalatcseréjét. A régiók-résztvevök gazdasági feltételei kölcsönös promóciója, a válalkozók kapcsolataihoz hozzájáruló programok támogatása.
2. Az Eurorégió promóciója gazdasági értelemben, az adatgyüjtés keretében történö publikáció, megjelenés az Internetten.
3. Konkrét fejlesztési programok meghatarozása, elkészitése és egyeztetése, valamint közös programok elkészitése.

II. A tervezett programok aránylag idöbeni megvalósitása :

1. A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés területén különféle gazdaságfejlesztö és gazdaságszervezö szervezet jött létre. Legtarkább képet mutat Magyarország, ahol az Eurorégió elsö évében három külömbözö gazdasági kamara tevékenykedett (pillanatnyilag kettö létezik: a Kereskedelmi-ipari es Mezögazdasági kamara) és ezenkívül létrejöttek a helyi központok válalkozás, ipari parkok és válalkozói övezetek fejlesztéséhez.
Horvatországban a Gazdasági kamarán kívül létrejött Eszéken a Szabad övezet (ujáépitési bizottságoknak nem volt közvetlen szerepe a gazdaság fejlesztésében).
Bosznia-Hercegovinában a Gazdasági kamarán kívül, tavaly megalapitották a Gazdaságfejlesztö hivatalt. A bemutatott szervezési tarkaság ellenére az együttmüködés kevésbé szétágazott. Legszorosabb együttmüködés a gazdasági kamarák között jött létre, az együttmüködésük keretét billaterális tárgyalásokban hatarozták meg. Az együttmüködést erösen segítette a Pécs-Baranyai Kereskedelmi-Ipari Kamara eszéki képviselete. A Képviselet közvetitése melett Horvatország és Magyarország között számos kapcsolat jött létre vállalatok között és alapitásra kerültek közös gazdasági társaságok. A pozitív tapasztalatok eredményeként a közeljövöben megnyilik Pécsett az eszéki Kamara képviselete. A Munkabizottság közvetitésével létrejött a kapcsolat az eszéki Szabad övezet és a pécsi Ipari park között. Az együttmüködes folyamán információkat váltottak az ipari park képezéséröl, meghatározták a közös vonalakat és külömbségeket a szervezet tevékenységében.

2. Az Eurorégió együttmüködésének legvonzóbb formája a közös fellépés volt vásárokon, valamint a vásárokon szervezett üzletemberek találkozói. A tavalyi Pécsi Ipari Vásáron bemutatásra kerültek az Együttmüködés összes szervezetei-résztvevöi.
Magyar es horvát gazdasági szervezetek kölcsönösen kiálitották az eszéki és pécsi Vásáron. A Bosznia-Hercegovina ujáépitésétöl és a gazdasági fejlödés felgyorsulásától a kapcsolatok további bövitését várjuk. A Gazdasági Munkabizottság céljai megvalositásában sokat segitett a Képviselet Eszéken; a Képviselet tevékenysége révén nem csak kereskedelmi kapcsolatok jöttek létre, hanem koóperaciók és közös vállalatok is.

3. A közös programok készitésének egyik alapja a kölcsönös lehetöségek megismerése is volt, emiatt szükséges közös, azonos tartalmú, adatbázist alapitani. Az illetö megyék statisztikusai elkezdtek ezen dolgozni. Az adatok kulömbözö bejegyzési ideje miatt, valamint a gazdaság külömbözö fejlödési módja és üteme miatt, ezen a területen nem várhatunk gyorsabb eredményeket. Miután kiadásra került egy publikáció, mely szük körü adatokat tartalmaz, a statisztikusok, megálapodás alapján, ezek álandó bövitését tervezik. Az egységes fellépést segiti a weboldal megjelenése az Internetten, ezt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi-Ipari Kamara készitette es szerverén állitotta fel. Az adatgyüjtés gyorsabbitása valamint a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés jobb megismerése érdekében elkezdödött az új weboldal készitése.

4. A programok, melyeket a Gazdasági Munkabizottság megfogalmazta és elkészitette, a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés minden Munkabizottság tevékenységére vonatkoznak; ennél az oknál fogva minden területen a tevekenység azzal a céllal kezdödött, hogy a részeletes feldolgozásuk és megvalósitásuk érdekében bekapcsolják a külsö pénzforrásokat - az Európai Únió eszközeit. A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés létezésének elsö két évében erre nem volt lehetöség. Miután Brüsszel módositotta hozzáálását Horvátországhoz, megnyilt a lehetöség a PHARE-CBC vagy Internett program kisérleti képezésére és megvalósitására.

Infrastruktura es logisztika Munkabizottsága

A Bizottság ülését Eszéken tartotta 1999 decemberében; egy bövitett ülésröl van szó, mely fötémája az V/C forgalmi korridór továbbfejlesztése volt. Elötte volt 1999. június 23.-án Pécsett a "Három ország közösen az V/C európai korridóron" cimü értekezlet. Az eszéki ülésen elfogadásra került a záróokmány, melyet így lehet összefoglalni:

Áttekintették a három ország forgalmi fejlödési programjait
Megálapitották hogy ezen programokat csak a helyi, regionális es állami szervek valamint a három ország szakintézméyei segitségével lehet megvalósitani. A korridór területén kb. 100 millió ember él, ezért, a gazdasági kapcsolatokon kívül, nagyon fontos az áru és utasforgalom.
Az V/C forgalmi korridór északrol-délre egy természetes európai tengelyt képez a Baltikum és az Adria között.
2000. folyamán egy szakembercsoport meghatározza az állami határok metszéspontját, ezentúl az V/C korridór csatlakozási pontjait.

A Munkabizottság elfogadta a kötelezettségeket, melyek a záróokmányban fogalmazott áláspontokból erednek, ugyancsak további feladatokat, melyek megvalósitásához szükségesek.

Idegenforgalmi Munkabizottság

A Munkabizottság ülését 1999. december 3.-an tartotta. Megálapitották az albizottságot, célja elkésziteni egy közös, mutatós idegenforgalmi publikaciót magyar, horvát es angol nyelven.

A Bizottság következö ülését 2000 januárjában tartotta meg Pécsett: akkor döntés született, hogy elkészitenek egy közös weboldalt és hogy az Eurorégió a jövöben idegenforgalmi vásárokon kíván megjelenni.

2000. március 10.- én és 12.-en Pécsett volt az Idegenforgalmi vásár, melyen a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés elöször jelent meg önálló standdal. A Horvát Idegenforgalmi Közösség április 10.-16.-ig tudományos utazást szervezett Horvatország és Bosznia-Hercegovinán keresztül, melyen az Idegenforgalmi Munkabizottság tagjai és mindhárom régió ujságírói résztvettek.

Kiadványokon keresztül a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés májusban megjelent a zágrábi Vásáron. 2001-ben tervezi egy tudományos értekezlet szervezését, mely célja idegenforgalmi célokra használni a kontinentális adottságokat.

Informatikai Mukabizottság

A Munkabizottság megalapitása után négy ülést tartott, következö helyeken és idöben:

Pécsett, 1999. június 9.-én, Pécs-Baranya Megye Kereskedelmi-Ipari Kamarája
Pécsett, 1999. november 18.-án, Városi elöljáróság
Barcs,, 2000. június 13.-án, Városi elöljáróság
Pécsett, 2000. november 9.-én, Városi elöljáróság

Következö konkrét megoldásokat hoztak és következö feladatokat teljesitettek:

elkészült és elfogadásra került a Bizottság tevékenységbeosztása, melyet az elnöknek adtak át elfogadásra
kapcsolat fentartásának érdekében elkészült egy adatbázis, mely a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés Munkabizottságaira vonatkozik es tagjaira
az adatbázis aktualizálása folyamatos, a Pécs-Baranya Kereskedelmi-Ipari Kamara weboldalán található
a lehetséges együttmüködés és csatlakozás kapcsán létrejött a kapcsolat az Európai Únió szervezeteivel (Brüsszelben)


További ötletek és tervek 2001-re

Elkésziteni az informatika fejlesztési koncepcióját
Elökésziteni az együttmüködést az Európai Únióval
Elkésziteni az esetleges csatlakozást (belépést)
Fentartani és böviteni (jegyzökönyvek, határozatok) az adatbázist a web-en
Elkésziteni a pályázatokat a pénzforrások elérése érdekében (hazai források, EÚ).


Agrár Munkabizottság


Az Agrár Munkabizottság 1999-ben a hosszútávu munkaterv elfogadásával kezdte tevekenységét. Az elmult két évben a Munkabizottság tevékenysége külön a következö területekre vonatkozott:

Megszervezte a három régió mezögazdasági termellöi megjelenését szakvásárokon és kiállitásokon
Közösen szervezte és megtartotta a mezögazdasági tudományos-szaknapokat
Létrehozott kapcsolatokat mezögazdasági vállalatok között
Közvetit partnerek között , koordinálja az export-importot.

1999-ben es 2000-ben a Munkabizottság ülései a szentlörinci Mezögazdasági napok programjával foglalkoztak. 2000-ben a Mezögazdasági napok förendezvénye a horvát nemzeti vásár megtartása volt, melyen a horvátországi kiállitók szakelöadásokat tartottak. A Munkabizottság tagjai az elmult két év alatt ugyancsak résztvettek hasonló mezögazdasági vásárokon Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában.

A legeredményesebb együttmüködési terület a három régió piackapcsolatok koordinációja volt a gazdasági élet résztvevöi között (Pécsett 1999.-ben megtartották a tejtelmelök es tejfeldogozók értekezlete, 1999.-ben Eszéken a cukorrépa termelök es feldolgozók értekezletét, Mohácson 2000.-ben a hústermelök és feldolgozók értekezletét).
A felsorolt rendezvényeken kívül a mindennapi közvetitést üzleti partnerek között a Pécs-Baranya Megyei Kereskedelmi-Ipari Kamara eszéki képviselete végezte, melynek az Agrár Munkabizottság nevében ezért köszönetet mondunk.

Huszi Zoltán úr, az Agrár Munkabizottság elnöke, a Munkabizottság nevében részt vett az Elnökség következö ülésein:

Eszék, 1999. március 18.-án
Tuzla, 1999. július 12.-én
Eszék, 1999. december 10.-én
Szekszárd, 2000. április 18.-án

A megyei választások miatt az elnök nem tudott résztvenni az elnökség ülésén, 2000. szeptember 28.-án, Tuzlán.

Tudományos és innovációs Munkabizottság

A Munkabizottság 1999. április 19.-én Tuzlán tartotta ülését, melyen eldöntötte, hogy el kell inditani a közös környezetvédelmi kutatásokat melyek kereteiben az egyetemek és tudományos szervezetek együttmüködnének. A tuzlai nyári egyetemet másodszor szervezte meg.

Kultura és sport Munkabizottság

A Munkabizottságot a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés aláirásánál alapitották meg, elnökének a Baranya-Megye Tanács küldöttjét választották. A résztvevök, melyek a helyi önkormányzatok és városok képviselöi, komolyan és lendülettel láttak munkának. Az elmult idöszakban a Munkabizottság kétszer találkozott. Az elsö ülés Pécsett volt 1999 júniusában, amikor meghatározta tevékenysége kereteit és elveit, a második ülés Szekszárdon volt 2003. elején. A Munkabizottság következö ülése valószinüleg Tuzlán lesz.

A Munkabizottság tevékenységi gyújtópontjába két terület tartozik. Az elsö feladat - két partner között, ha nem mindennapi, de mindenesetre operativ információcserét létrehozni. Ennek célja - minden kulturális és sportrendezvényröl valamint az Eurorégió területén uralkodó infrastrukturális álapotról aktuális információt adni. Az ilyen adatbázis lehetövé teszi az aktuális információkkal való rendelkezést mindazoknak, akiknek erre, munkájuk illetve együttmüködésük folyamán, szüksége van.

A második terület a közös rendezvényeken vagy a partner rendezvényein történö részvétel. Már az elején világos volt, hogy a közös rendezvényekhez nincs anyagi hátter és ezért csak egy megoldás van: az Eurorégió tagjai bekapcsolodnak a már meglévö programokba és eseményekbe. Ennek érdekében viszonylag gyakran jött információcseréhez, a tagoknak meghivót küldtek; ezentúl felhivták figyelmüket az aktuális rendezvényekre, melyeken várják a tagok fellépését. Öszinten mondva, ezen a területen nem volt jelentösebb tevékenység, kivéve néhány esetet, a meghívók hiábavaloak voltak.
A végén mondhatjuk azt, hogy az együttmüködés alapjai megvannak és ugyancsak, nem kétséges, hogy a felek hajlandoak együttmüködni, de a további sikeres együttmüködés érdekében szükségesek a pénzforrások és alapok képezese, mivel enélkül a tevékenység csak felületes marad.

Tanügyi Munkabizottság

Idén az elsö ülés Tuzlán volt, ahol az iskolai intézmények együttmüködését és egyetemista és tanárok cseréjet tüztek ki célnak. A Munkabizottság örömmel hangsúlyozza, hogy elkezdödött a kozépiskolák és elemi iskolák közötti együttmüködés. A tuzlai Vendéglátoi és idegenforgalmi középiskola és az eszéki valamint pécsi hasonló intézmények aláírtak egy Együttmüködési jegyzökönyvet. A nyár folyamán a tuzlai és pécsi egyetem aláírt egy együttmüködést. Tervben van felvenni a kapcsolatot a pécsi Városi televízióval, egy közös televízióadás elinditása érdekében.

Környezetvédelmi Munkabizottság

A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés Környezetvédelmi Munkabizottság alapitó ülését Szekszárdon tartotta 1999. november 29.-én; az ülésen elfogadásra került a Munkabizottság 1999-2000-s évre vonatkozó munkaterve és tevékenységterve.
2000. február 28.-án begyüjtötték az államok és területi egységek rövid környezetvédelmi jellegzetességeit, melyeket a tagok átadták a Környezetvédelmi Munkabizottság elnökének.
2000. július 31.-en (célszerü rendezés után) a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés tagjai átadták a Környezetvédelmi Munkabizottságnak az egyes területi egységekre vonatkozó anyagokat, táblázatok formájában. Ezen táblázatok alapján elkészült egy meghatározott területjegyzék (programjegyzék), melyet együttmüködés tárgyának ajánlották.
2000. augusztus 14.-én a Környezetvédelmi Munkabizottság tagjainak átadták a kész anyagot (összefoglalások táblázatokban, a javasolt programok jegyzéke).


Egészségügyi és szociális ellátási Munkabizottság

1999. és 2000.-ben egy albizottság dolgozott hatékonyan, a három régió együttmüködésének következö célokat tüzött ki:

partnerek együttmüködése a narkománia terjedésének csökkentésére vonatkozó szakprogramok alakitásában és megvalósitásában,
rendszeres tapasztalatcsere a fiatalok munkanélküliség problémájának kezeléséröl,
együttmüködés az eddigi tapasztalatok cseréjében a csalad szociális problémái megoldásában,
együttmüködési szakprogramok inditásában, melyek az árvák és a családtól elválasztott gyermekek minél hatékonyabb nevelésére vonatkoznak,1999. május 27.-én Pécsett volt egy találkozó, mely keretében a résztvevök meglátogattak intézményeket és a következökben álapodtak meg:

az együttmüködés területe - narkománia, gyermekvédelem, fogyatékos személyek ápolása
a narkománia gyógyitási és megelözési közös pályázati program alapitása,
fogyatékos személyek közös nyaralása
a CEMUNET program keretében a kábitószer probléma kapcsán már létre jött egy megállapodás, mely kiterjedhet a fogyatékos személyek nyaralására is,
kölcsönös hoszpitáció, elöadás és értekezlet az intézetek szakemberei részére.

1999. november 4.-én és 5.-én a Munkabizottság Tuzlán ült össze, ahol a szakemberek találkozója keretében elöadásokat tartottak és intézetekbe is látogattak. Az elöadások következö témákban szóltak:

A narkománia problémája
Dohányzás
Szociálisan veszélyeztetett gyermekek es ifjak problémái
A szociális intézmények ellátási problémái és helyzete


Ezután a következö talalkozás 2000. május 4.-en volt: Pörös Béla alelnök beszélgetett a Tuzlai kanton (Bosznia-Hercegovina) Egészségügyi és szociális ellátás miniszterével, Azem Poljic úrral és a Kanton titkárnöjével, Enesa Mešić aszonnyal az addigi eseményekröl és további együttmüködés lehetöségeiröl.

Ezen esemény kapcsán Baranya-Megye a Tuzlai agokházának átadott egy csomag egészségügyi és szociális segélyt.

2000. szeptember 15.-én és 16.-án Pécsett volt az Eurorégió értekezlete kábitószerekröl, melyen résztvettek vendégek Horvátországból, Bosznia-Hercegovinából és Magyarországról. Baranya-Megye válalta a feladatot, hogy az információcsere keretében fogadja a tuzlai szociális intézményekben dolgozó szakembereket.

Adminisztrációs Munkabizottság

A Munkabizottságot 1999. július 12.-én alapitották az elnökség ülésén Tuzlán. Az elsö ülése 2000. március 29.-én volt Pécsett. Ezen találkozáson elfogadták a Munkabizottság munkaprogramját a 2000-s évre. Elöadást tartottak a következö témára: Az Európai Únió követelményei az államihivatal felé, valamint a területfejlödés feladatai. Kifejezték az igényt, hogy a Munkabizottság tagjai a következö üléseken kapjonak információt Magyarország területén müködö eurorégiókról. A Munkabizottság ebben az évben a második ülését a mostani elnökség ülésének keretében tartja meg.

III A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés részvétele nemzetközi rendezvényeken

A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés alapitása óta több izben kapott meghivást nemzetközi rendezvényekre.

1. 1999. áprilisában Olaszországban megtartották az európai "Interreg" értekezletét, ezután következett április 15.-én és 16.-án a "Határon túli együttmüködés értekezlete" Sárospatakon. Ezen rendezvényen bemutatásra kerültek a mar kialakult Eurorégiók, többek között a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés is.
2. A Magyar Köztársaság Külügyi Minisztérium szervezésében 1999. június 10.-én Budapesten megtartották a magyar eurorégiók találkozását, ennek célja volt, az ismerkedésen kívül, egy közös publikáció kiadása a jövöben.
3. 1999. június 28.-án, az Alpok-Adria Munkaközösség szemináriuma keretében, Olaszországban megtartották a szemináriumot, mely cime "Nemzetközi együttmüködés az V/C korridór területén" volt és ezen jelen volt a mi eurorégiónk is.
4. 2000. június 30.-tól július 1.-ig Szófiában megtartották az értekezletet, amely címe "Az eurorégiók szerepe a jószomszédi viszonyok fejlesztésében" volt. Az értekezlet végén elfogadásra került a záróokmány, mely kihangsúlyozza a határon túli együttmüködés szükségét.
5. 2000. november 23.-25.-ig Budapesten szervezték a Középeurópai kezdeményezés Euroregionális értekezletét. Az értekezlet keretében bemutatásra került a kormányok és régiók együttmüködése. Bemutatták a határon túli projekteket a regionális gazdaságok keretében, ezalatt értve az EÚ eljarását és támogatását, a PHARE-progamot stb. Elöadást tartottak a helyi önkormányzatok anyagi támogatásáról. A rendezvény célja az volt, hogy a regionalizmus – mely a jövö Europájában mind fontosabb lesz – a Középeurópai Kezdeményezés országaiban minél nagyobb nyilvánosságot nyerjen. Ugyancsak volt szó a civil együttmüködésröl valamint a régióink önkormányzatai együttmüködéséröl.
6. November 27.-29.-ig a Társadalmi Tevékenységi Alapitvány szervezésében megtartották a határon túli együttmüködés fórumának alapitó megbeszélését Budapesten.Elöadásokat tartottak a határontúli együttmüködésröl Nyugat-Európában, külön példákkal Franciaországból, valamint a határontúli Parlament Europa bizottságának szerepéröl. A Belügyi Minisztérium képviselöje beszélt a kis települések határon túli együttmükodésének lehetöségeiröl. A kialakitott csoportok megvitatták a eldöntetlen kérdéseket, ezen kívül elfogadásra került az álláspont és nyilatkozat a határon túli együttmüködés közös szándékáról és feladátaról.