Nemzetközi konferencia
Osijek Határon túli együttmüködés Délkelet-Európában: euroregionális együttmüködés- akadályok és lehetöségek" Eszék/Bizovac, 2002. november 18.-án és 19.-én. A "Duna-Dráva-Száva" Euroregionális Együttmüködés 2002. november 18. es 19.-én vendégül látta a nemzetközi értekezletet, mely témája a határon túli együttmüködés Délkelet - Európában: euroregionális együttmüködés-akadályok és lehetöségek. A Délkelet-Európa stabilitási szerzödése, az Európa Tanács és a Kelet-Nyugat Intézet (EWI) voltak a bizováci" Termia» szállodában megtartott találkozás társszervezöi.

A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés 2002. november 18.-án és 19.-én vendégül látta a nemzetközi értekezletet Határon túli együttmüködés Délkelet- Európába: akadályok és lehetöségek euroregionális együttmüködésre.A "Termia" szállodába Bizovacon, Eszék közelében megtartott értekezlet társszervezöi a Délkelet-Európai Stabilitási Szerzödés, az Európai Tanács és a Kelet-Nyugat intézet (EWI) voltak.

A társszervezök ezzel az eseménnyel ösztönözni es támogatni kivánták az érdeki együttmüködés erösitését a határontúli területeken Délkelet-Európában, melyekben már léteznek eurorégiók vagy új kezdeményezések az intézményesités útját járják. Az értekezlet lehetövé tette a tapasztalat- és tudáscserét határontúli területek között Délkelet-Európán belül és azon kívül, valamint a Délkelet-Európa euroregionális együttmüködés operatív és politikai akadályok /lehetöségek stratégiai és akciós elemzését.

Az Értekezleten több mint 130 résztvevö jelent meg, beleszámitva a Délkelet-Európa eurorégiók képviselöit vagy a régiókat, melyek határontúli együttmüködést gyakorolnak, nemzeti kormányokat Délkelet-Európából, kiválasztott Kelet-Európa és Nyugat-Európa eurorégiók képviselöit, helyi hatalom és kormányok nemzeti egyesületeit, más érdekelt kormányokat valamint multilaterális intezményeket, nemzetközi szervezeteket és alapitványokat.

Az Értekezlet támogatta és bemutatta a meglévö Délkelet-Európa eurorégiók tapasztalatait valamint a hatarontúli együttmüködés háromszögét. Alkotó vita folyt a Délkelet-Európa teruletén folyó határontúli együttmüködések fö politikai akadályok áthidalásáról, bekapcsolódtak ezen terület helyi, regionális és nemzeti kormányok valamint a nemzetközi közösség képviselöi. A résztvevök általános megitélése szerint, egy fontos összejövetelröl van szó, mely az európai igyekezetek a terület álapot stabilizációjának irányában jelent folytatást. Ilyen értelemben ez még egy lépés elöre. A Horvát Köztarsaság Európai integrációk minisztere, mag.sc. Neven Mimica, az Értekezlet megnyitásánál támogatta az inditványozás politikai céljait, kihangsúlyozva az Értekezlet szerepét a horvát belépési koncepció megvalósitásában a Délkelet-Európa regionális együttmüködésbe és a horvát belépésben az Európai Únióba.

Az ülés végén elfogadásra került a Közös nyilatkozat.

Az ülés tekitélyes számu körbe hozta össze a nemzetközi tényezöket és szakembereket a nemzetközi viszonyok területén és összegezve eredményeit, következtetni kell, hogy ezen Értekezlet jelentösen hozzájárult a Duna-Dráva-Száva Euroregionális együttmüködés, mint az összejövetel szervezöjének és az Eszék-Baranya Megye mint vendéglátó és az Értekezlet szervezésének logisztikai bázis eröfeszitéseinek és erdeményeinek érvényesüléséhez. A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés tapasztalatai nemzetközi referenciát nyertek, aminek eredménye a meghívás, más euroregionális és nemzetközi egyesületekkel felvenni és bövíteni az együttmüködést.