Megalapult a "Duna-Dráva-Száva" Euroregionális Együttmüködés Közgyülése
Pecs Az 1998-ban alapitott «Duna-Dráva-Száva» Euroregionális Együttmüködés majd kétéves követése után, az Együttmüködés horvát elnöklése alatt folytatott projekt keretében, befejezödött a Közgyülés alapitása - egy új testület, melyben képviselt ezen magyar-horvát-bosnia-hercegovinai eurorégió minden tagja.

Az új testület elsö ülése Eszéken volt, december 17.-én.
Miután elfogadták a Jelentést Zoran Kovačević kétéves elnökségéröl és az Euroregionális Együttmükdés középtávu müködéséröl 2002. – 2006.-ig, megválasztásra kerültek az eurorégió ůj szervei. Az ůj Alapszabály szerint a Közgyülés, a képviselöklubbok javaslata alapján, megválasztja az elnököt és két alelnököt. Ezek egyenkent koordinálják országaiban az euroregiótagok müködését, mint Elnökség koordináló szerepet töltenek be a végrehajtó és szaktestületek felé. A rotáló választás elvét alkalmazva, a Magyarország és Horvátország elnöksége után, az Euroregionális Együttmüködés következö kétéves idöszakára Dr.sc. Imšir Imširović, a Tuzla régió Gazdasági Kamara képviselöjét választották. Alelnököknek az eddigi elnököt, Zoran Kovačevićet, és Sikföi Tamást Pécsröl választották. A 15 tagos Végrehajtó Tanács az új végrehajtó testület (az Együttmüködés elnöke és alelnökei poziciójuk szerint tagjai). Ezen testületet öt-öt képviselö képezi Magyarországról, Horvátországból és Bosznia-Hercegovinából. Egyes országok kepviselöi csoportja javasolta és ennek alapján a Végrehajtó Tanácsba, négyéves mandátumra választották Magyarországról Kovács Ilonát, Horváth Zoltánt, Sikföi Tamást, Deák Istvánt es Pócs Margitot, Horvátországból Anto Bagarićet, Davor Brunčićet, Zoran Kovačevićet, Zdravko Mikevićet es Nikola Šafert valamint Selim Bešlagićet, Imšir Imširevićet, Zdravko Đuranovićet, Mijo Matanovićet es Adnan Pašalićet Bosznia – Hercegovinából.

Megköszönve a bizalmat Imšir Imširović, az új elnök, kihangsúlyozta a kitartást nemzetközi érvényesülésben, a lakósság és regionális intézmények kapcsolásában, oktatásban és a már elismert es felismert Eurorégió fenntartható fejlödésében, melynek kedvezni fog Magyarország belépése az EÚ teljesjogu tagságába, különösen a várható eszközök beáramlása miatt közös projektekhez.

A Közgyülés döntésével az Euroregionális Együttmüködés gazdagabb lett még egy taggal. Elfogadták a Brodsko-posavska Megye kérvényét, mely igy, mint a hatodik horvát megye, az Eurorégió 24. tagja lett.