Együttmükodési megálapodás az Eszék-Baranya megye
Megállapodás közös együttmüködésröl az Eszék-Baranya megye, a Horvát és a Baranya megye a Magyar Köztársaságban, között. (1995 június 28.-án)

Abbol a tényböl kiindulva, hogy a Horvát és Magyar Köztársaság határmenti területek helyzetük és történelmük révén együttmüködésre utaltak,
az Eszék és Pécs, egyéb városok, faluk és régiók, a két állam eddigi együttmüködése folyamán pozitiv tapasztalatoktól ihletve,

vezérelve a kivánságtól közös tevékenységgel hozzájárulni a két nép közötti jószomszédi viszonyok fejlesztéséhez, a határmenti területek lakósai barátságát mélyiteni és ilymódon a két szomszédos ország között hidat épiteni.,

az Eszék-Baranya megye a Horvát Köztársaságban és Baranya megye a Magyar Köztársaságban döntést hoznak, mely szerint felhatalmazott képviselök igazolják a

Megállapodást
a közös együttmüködésröl

I. A célok megvalósitására az Eszék-Baranya megye a Horvát Köztásaságban és Baranya megye a Magyar Köztársaságban tartós közös együttmüködést alapoznak. A két megye kapcsolatai elveken alapoznak és a Horvát valamint Magyar Köztársaság közötti együttmüködés keretében valósulnak meg.

II. A két megye támogatja és összehangolja a kölcsönös kapcsolatok megvalósitását és fejlesztését a gazdasági és társadalmi tevékenységek területén, különösen a forgalom és kapcsolatok, vendéglátás és idegenforgalom, oktatás, tanügy, sport és információk területén,valamint egyéb területeken, melyekre közös érdek vagy szükség mutatkozik. Tekintettel arra, hogy a nemzeti kisebbségek hidat képeznek a két ország között, a két megye támogatja olyan programok megvalósitását, melyek örzik a nemzeti kulturát és ápolják a nemzeti öntudatot a magyar kisebbségnél a Horvát Köztársaságban és a horvát kisebbségnél a Magyar Köztársaságban.

III. A tervezett együttmüködés megvalósitása érdekében a két megye ösztönözi az együttmüködést városok és faluk, szervezetek és közösségek között, melyek a közvetlen együttmüködés hordozói. Tekintettel a területi helyzetükre, a megyék ösztönözik és támogatják az államközi tervek megvalósitását, külön azon részeit, melyek rájuk vonatkoznak, méghozzá a vízgazdaság, energetika, forgalom és kapcsolatok, oktatás, tanügy vagy egyéb tevékenységek, melyek segitik az országközötti viszonyok, fejlesztését.

IV. Állandó és szervezett együttmüködés eléréséhez a két megye ezen tartalmát középtávú és éves programban határozza meg. A két megye küldöttségei legalább egyszer évente megvizsgálják a megvalósitott együttmüködést és értékelik az elért eredményeket valamint meghatározzák a következö idöszakra vonatkozó tevékenységek tervét. Az éves találkozásokhoz szükséges okmányok elkészitését mindkét oldal egy külön munkacsoportra bízza.

V. Ezen Megállapodást elfogadták a két megye illetékes szervei és ilyen értelemben a felhatalmazott képviselöi aláírják.
Pécsett, 1995 június 28.-án
Programok és projektek

Program a Duna- Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés tevékenységéröl 2002.-és 2006. között
2002 december 17.-én eszéki ülésén az Euroregionális Együttmüködés Közgyülése meghozta a tevékenység Programját a négyéves mandátum idöszakjára.

"Top & C Education"
Ezen program lehetövé tesz szamitogépes kapcsolatot középiskolások között az Euroregió virtuális területén és ezzel megfelel a lakósság és intézmények kapcsolatai megvalósitásának és ezen kapcsolatok erösitésének az Eurorégió együttmüködésen belül. A pilóta-projekt bisztositja egy-egy tuzlai, eszéki és pécsi iskola (TOP) kapcsolatát egy kaliforniai társiskolával (C). A projekt szándéka lehetövé tenni az iskolák számitógépes kapcsolatát.

" V/c europai forgalmi koridor"
Az összetett dunamenti Budapest-Eszék-Sarajevo-Ploče forgalmi koridor 1997-ben a Helsinki-ülésen az ŤV/c európai koridorť jelzést kapta. Közúti, vasúti és folyami forgalom útvonalairól van szó. Ezen a koridoron megy az E-73-s útvonal Pločetól, a Horvát Köztársaságban, Budapestig, a Magyar Köztársaságban, folytatva az E-77-s útvonalat Budapesttöl Gdanyszkig, mint a TEM projekt része. A TEM (Transeuropean Motorway) projekt képviseli a nemzetközi autóút-rendszert a Baltik és Mediterrán közötti területen, forgalmi és müszaki szempontból a legjobban értelmezett és biztosan Európa egyik legfejletebb regionális projektje.Ezen forgalmi koridor és jelentösége, különösen a TEM- projekt, a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés alapitásának egyik legfontosabb oka.

A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés szervezése, modelljavaslatť projekt
Az Euroregionális Együttmüködés fejlödése és bövitése új tagokkal követelte az Együttmüködés hatékonyságának vizsgálását és egy új modell javaslását, mely teljesebben megfelel a nagyobb igényeknek. Emiatt készült 2001-ben a ŤA Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés szervezése, modelljavaslatť projekt. Ennek alapján készült egy jogi és programokmányok sorozata.