Szándéknyilatkozat a DDS Interregionális (1998 06.26.-an)
SZÁNDÉKNYILATKOZAT

A DUNA-DRÁVA-SZÁVA INTERREGIONÁLIS
EGYÜTTMŰKÖDÉSRE

 

Aláírók:


A Magyar Köztársaságból:

Baranya Megyei Közgyűlés
Pécs Megyei Jogú Város
Pécs-Baranya Megyei Iparkamara

 

A Horvát Köztársaságból:

Eszék-Baranyai Zsupánság
Eszék Város
HGK - Eszék Baranyai Zsupánság Gazdasági Kamarája

 

A Bosznia és Hercegovina Köztársaságból:

Tuzla-Drina Kanton Közgyűlése
Tuzla Város Önkormányzata
Tuzlai Kanton Gazdasági Kamarája

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

A Baranya Megyei Közgyűlés,
Pécs Megyei Jogú Város,
a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara,
az Eszék-Baranyai Zsupánság,
Eszék Város,
az Eszék Baranyai Zsupánság Gazdasági Kamarája,
a Tuzla-Drina Kanton Közgyűlése,
Tuzla Város Önkormányzata, és
a Tuzlai Kanton Gazdasági Kamarája

kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Magyar Köztársaság Dél-dunántúli régiója, Kelet-Horvátország, és Bosznia-Hercegovina Észak-kelet térségének bevonásával interregionális együttműködést alakít ki.
A mindhárom térséget érintő gazdaságfejlesztési programok, infrastrukturális fejlesztési tervek, logisztikai projektek, ipari, idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek és mezőgazdasági adottságok indokolttá teszik az együttműködés megteremtését. A régió fejlődését, tartós békéjének megteremtését szolgálja a gazdasági programok mellett, a kulturális és oktatási együttműködés elhatározott kiszélesítése, a polgárok közötti kapcsolatok ösztönözése.

Az együttműködésünk célja, hogy

Szélesítsük az érintett térségek gazdasági és kulturális kapcsolatait,
Felkészítsük a régiót Közép- Európa Euro-atlanti integrációs bázisok között,
Összehangoljuk a gazdaságfejlesztési programokat,
Kapcsolatot teremtsünk az oktatási, tudományos és innovációs bázisok között,
Kezdeményezzük és támogassuk a régió ökológiai programjait, környezetvédelmét,
Elősegítsük az eltérő kultúrák megismerését, megértését és a sport kapcsolatokat
A térséget a befektetők számára vonzó régióvá alakítsuk,
Harmonikusan fejlődő, polgárainak jólét szolgáló régiót teremtsünk.

Ennek érdekében szándékunk a

Duna-Dráva-Száva Interregionális Együttműködés

megteremtése.

Az előkészítő munkák elvégzésére az alábbi szervezeteket hozzuk létre:
Az együttműködés legfelsőbb szervezete, a VEZETŐ TESTÜLET, amelynek tagjai a szándéknyilatkozat aláíró szervezetek mindenkori vezetői. A VEZETŐ TESTÜLET határozza meg a stratégiai célokat és irányítja az együttműködés munkáját.
A VEZETŐ TESTÜLET munkáját az elnöki funkciót betöltő térségben működő TITKÁRSÁG segíti.
Az együttműködés konkrét feltételeit az alábbi munkabizottságok készítik elő:

  • Ipari munkabizottság
  • Infrastrukturális, logisztikai munkabizottság
  • Idegenforgalmi munkabizottság
  • Informatikai munkabizottság
  • Agrár munkabizottság
  • Tudományos, innovációs munkabizottság
  • Kulturális munkabizottság
  • Oktatási munkabizottság

A munkabizottságokba valamennyi érintett szervezet delegál szakértőket, feladatuk a Vezető Testület jóváhagyott munkaprogram előkészítése, majd megvalósítása.
A Duna-Dráva-Száva Interregionális Együttműködés alapokmányát és együttműködési szabályzatát az étintett szervezetek javaslatai alapján, legkésőbb 1998. szeptember 30-ig a Vezető Testület elé kell terjeszteni.
Az együttműködésünk nyílt, a szándéknyilatkozatot aláírók egyetértésével, céljainkkal egyetértő térségek, szervezetek csatlakozhatnak hozzánk.


Pécs, 1998. június 26.

dr Sead Jamakosmanović, a Tuzla-drinai kanton Közgyülésének elnöke
Selim Bešlagić
Tuzla város
polgármestere

Imšir Imširović
a Tuzla-drinai kanton
Gazdasági kamara elnöke

Anica Horvat
az Eszék-baranya megye
ispánnöje

dr Zlatko Kramarić
Eszék város polgármestere

Zoran Kovačević
az Eszék-baranya megye
Gazdasági kamara elnöke

Dr. Tóth Sándor
Baranya-megye Közgyülésének
elnöke

Dr Páva Zsolt
Pécs megyei város
polgármestere

Higi Gyula
Pcs-baranyai Kereskedelmi
es kisipari kamara elnöke