Program održivog razvoja obiteljskih gospodarstava u Baranji
Nositelj projekta: BIOPA – udruga za organsko-biološku proizvodnju Osijek
Partneri u projektu: Osječko-baranjska županija, Gospodarska komora Županije Somogy
 
Specifični cilj projekta: Izrada programa održivog razvoja obiteljskih gospodarstava u Baranji
Ključne aktivnosti:
  1. upoznavanje poljoprivrednika i lokalnih vlasti sa sadržajem programa održivog razvoja obiteljskih gospodarstava u Baranji putem okruglih stolova, radionica i seminara
  2. stvaranje pripreme i prijave raznih drugih projekata lokalnih vlasti glede razvoja poljodjelstva na predmetnome području
 
Predviđeno trajanje projekta: 12 mjeseci
Predviđena vrijednost projekta: 140.000 €
Projekt je financiran sredstvima CARDS 2003.
 
Program održivog razvoja obiteljskih gospodarstava u Baranji ima za osnovni cilj analizu ruralnog gospodarstva na području Baranje s posebnim osvrtom na mala i srednja gospodarstva veličine od 5 do 15 ha, prirodnih i socio-ekonomskih uvjeta kao što su klima, tlo, vode, struktura i opremljenost obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, razina znanja i sl., te izrada programa koji bi utvrdio mogućnosti održivog razvoja seoskih područja u skladu sa suvremenim (europskim) razvojnim programima.

Osim tih aktivnosti koje dovode do realizacije cilja projekta postoji još niz drugih aktivnosti koje su provedene u tijeku implementacije projekta, a također ostvaruju ciljeve projekta poput povećanja zapošljavanja na selu, naročito mlađeg stanovništva i žena, podizanja znanja i standarda stanovništva, održivog iskorištavanja prirodnih resursa kao što su poljoprivredne površine i voda, što je moguće veće zaštite kulturnih i tradicijskih vrijednosti, prirode i okoliša kao što su biološka raznovrsnost, tlo, voda, zrak.

Realiziran projekt i prihvaćen od strane lokalne zajednice osigurava značajnu podlogu i polazište za izradu i provedbu razvojnih planova lokalne zajednice, odnosno, za natjecanje na pojedinim domaćim i stranim fondovima za sredstva namjenjena poljoprivredi, ruralnom razvoju, razvoju gospodarstva s naglaskom na turizam, obrt i preradu, zatim zaštiti prirode i okoliša.