Prekogranična suradnja u upravljanju obranom i zaštitom od nepogoda i katastrofa
Nositelj projekta: Županija Baranja iz Republike Mađarske
Partneri u projektu: Osječko-baranjska županija
 
Specifični cilj projekta: Uspostava zajedničkog sustava dojave i obrane od elementarnih nepogoda
Ključne aktivnosti: dojava i obrana od elementarnih nepogoda, posebice s naglaskom na protugradne i protupoplavne aktivnosti u pograničnom području.
 
Predviđeno trajanje projekta: dugoročno
Predviđena vrijednost projekta: oko 26.000 €
Projekt je financiran sredstvima PHARE HU.
 
Uz financiranje Fonda malih projekata u okviru fonda PHARE (oko 26.000 €) 2004. godine započela je realizacija projekta "Prekogranična suradnja u upravljanju obranom i zaštitom od nepogoda i katastrofa". Riječ je o projektu čiji je nositelj Županija Baranja iz Republike Mađarske, a partner u provođenju Osječko-baranjska županija. Temeljni cilj ovoga projekta je prilagodba upravljanja sustava za zaštiu od nepogoda propisima Europske unije. U tom sklopu, kratkoročni cilj je stvaranje potrebnih baza podataka i stručna specijalizacija, a dugoročno izgradnja i organizacija sustava uz pomoć kojega suradničke strane međusobno se informirajući pravodobno osiguravaju potrebne informacije koje su podloga za odnošenje odgovarajući odluka nadležnih tijela. Projekt je fokusiran na razvoj institucija, sredstva i metodologije njihovog korištenja.
O okviru projekta organiziran je niz konferencija i radionica te drugih oblika suradnje mađarskih i hrvatskih institucija u postizanju njegovog cilja.
Uz stručnjake dviju županija, Projekt je okupio i predstavnike odgovarajućih tijela u čijoj nadležnosti je obrana i civilna zaštita, vodno gospodarstvo te javno zdravstvo. U okviru ovih skupova razmijenjene su informacije radi zajedničkog utvrđivanja točaka moguće suradnje, utvrđivani temeljnih elemenata sustava za praćenje događanja i signaliziranje, identifikacirani izvori opasnosti prekograničnog učinka te izvršene pripreme za izradu zajedničke baze podataka i projekata obrane.
Prvi dio Projekta uspješno je okončan u Pečuhu 29. lipnja 2005. godine potpisivanjem Sporazuma o suradnji u području zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda i katastrofa između Osječko-baranjske županije i Županije Baranja.
Rezultati projekta se implementiraju radom radnih timova formiranih temeljem zaključenog Sporazuma.


Konferencija "Prekogranična suradnja u upravljanju obranom i zaštiti od nepogoda", Pečuh 4. i 5.11.2004.
 
Uz financiranje Fonda malih projekata u okviru fonda PHARE započela realizacija projekta "Prekogranična suradnja u upravljanju obranom i zaštiti od nepogoda". Riječ je o projektu čiji je nositelj Županija Baranja iz Republike Mađarske, a partner u izvođenju Osječko-baranjska županija. Temeljni cilj ovoga projekta je prilagodba upravljanja sustava za zaštiu od nepogoda propisima Europske unije. U tom sklopu, kratkoročni cilj je stvaranje potrebnih baza podataka i stručna specijalizacija, a dugoročno izgradnja i organizacija sustava uz pomoć kojega suradničke strane međusobno se informirajući pravodobno osiguravaju potrebne informacije koje su podloga za odnošenje odgovarajući odluka nadležnih tijela. Projekt je fokusiran na razvoj institucija, sredstva i metodologije njihovog korištenja.
O okviru projekta bit će organiziran niz konferencija i radionica te drugih oblika suradnje mađarskih i hrvatskih institucija u postizanju njegovog cilja.
Započevši ostvarivanje ovog zajedničkog projekta u Pečuhu je 4. i 5. studenog 2004. organizirana prva Konferencija na ovu temu. Uz stručnjake dviju županija, Konferencija je okupila i predstavnike odgovarajućih tijela u čijoj nadležnosti je obrana i civilna zaštita, vodno gospodarstvo te javno zdravstvo. Zadaća ovog skupa bila jerazmjena informacija radi zajedničkog utvrđivanja točaka moguće suradnje, utvrđivanje temeljnih elemenata sustava za praćenje događanja i signaliziranje, identifikacija izvora opasnosti prekograničnog učinka te priprema za izradu zajedničke baze podataka i projekata obrane.
Svoj stručni prilog ovom skupu dali su s hrvatske strane Ružica Slišković-Bartoloti iz Osječko-baranjske županije, Zoran Đuroković iz Hrvatskih voda, Dražen Hećimović iz Vatrogasne zajednice Županije te mr.sc. Josip Milas iz Zavoda za javno zdravstvo. Skup je otvorio dr. Ferenz Kekes, predsjednik Skupštine Županije Baranja, a prigodnim mu se riječima obratio i mr.sc. Davor Brunčić, tajnik Osječko-baranjske županije. U zaključivanju ovoga skupa sudjelovali su zamjenik predsjednika Skupštine Županije Baranja gosp. Tasnadi te Mile Horvat zamjenik župana Osječko-baranjske županije.
 
 
Potpisan Sporazum o suradnji u području zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda i katastrofa, Pečuh 29.06.
 
Župan Osječko-baranjske županije Krešimir Bubalo i predsjednik Opće Skupštine Županije Baranja u Republici Mađarskoj, dr. Ferenc Kekes, u Pečuhu su, 29. lipnja, u svečanim prostorijama Županije Baranja, potpisali Sporazum o suradnji u području zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda i katastrofa.
Potpisani Sporazum nastavak je realizacije projekta "Prekogranična suradnja u upravljanju obranom i zaštiti od nepogoda", započetog u studenom 2004. godine i odobrenog, odnosno, financiranog od strane Europske unije iz programa PHARE, Fonda malih prekograničnih projekata. Vrijednost mu je nešto više od 26.000 eura.
 
 
Međunarodna vježba spašavanja, Donji Miholjac 21.10.2008.
 
U Donjem Miholjcu je 21. listopada 2008. godine organizirana međunarodna vježba sustava zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda i katastrofa pod nazivom "Donji Miholjac - Stara Drava 2008. Vježba je organizirana temeljem Sporazuma o suradnji na području zaštite od nepogoda i prevencije sklopljenog između Osječko-baranjske županije i mađarske županije Baranya. Vježbu je organizirao Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije, a koordinirala Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije.
Ovom vježbom spremnost su imali priliku pokazati županijski stožer zaštite i spašavanja, pripadnici županijske vatrogasne postrojbe, hitne pomoći i crvenog križa. Vježba je pokazala usklađenost djelovanja ovih službi zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije, a ujedno je bila i prigoda za provjeru znanja i vještina pojedinih pripadnika različitih službi, ali svrha ove vježbe bila je i isprobati materijalna sredstva i tehnike koje služe za spašavanje ljudi i imovine u slučaju prirodnih i civilizacijskih katastrofa. Drugi važan cilj ove međunarodne vježbe bio je razvoj prekogranične suradnje u slučaju nesreće sa značajnim posljedicama na okoliš u graničnom području, što bi trebalo uskladiti zajedničko djelovanje hrvatskih i mađarskih službi u pružanju prekogranične pomoći.