Složena kulturno-turistička suradnja
Nositelj projekta: Osječko-baranjska županija
Partneri u projektu: Grad Osijek, Županija Baranja iz Republike Mađarske, Grad Pečuh
 
Specifični cilj projekta: Zajednička kulturno-turistička promidžba Županije Baranja, Grada Pečuha i Grada Osijeka te Osječko-baranjske županije
Ključne aktivnosti:
 1. zajedničke kulturno-turističke manifestacije u sklopu priprema Grada Pečuha za europsku kulturnu prijestolnicu 2010. godine od kojih su zložba Zsolnay keramike, koncert Panonske filharmonije i proljetni jazz festival održani u Osijeku,
 2. izrada prijavnice osječke Tvrđe za unos na UNESCO-vu listu spomeničke kulturne baštine,
 3. obnova ruralnog gospodarstva Šokačke kuće u baranjskom selu Topolju,
 4. izrada promidžbenih materijala koji se odnose na promoviranje spomenutih kulturno-turističkih događanja i lokaliteta
 
Predviđeno trajanje projekta: 18 mjeseci
 
Predviđena vrijednost projekta: 432.425 €
Projekt je financiran sredstvima INTERREG IIIA.
 
 
Osječko-baranjska županija je, uz Grad Osijek, Općinu Draž, Županiju Baranya i Grad Pečuh, prijavitelja projekta Složena kulturno-turistička suradnja između Osječko-baranjske županije, Županije Baranya, Grada Osijeka i Grada Pečuha (Complex Cultural-Touristic Cooperation between Osijek-Baranja County, Baranya County, City of Osijek and City of Pécs, CoCuCO OBP) ukupne nominalne vrijednosti 432.425 € (tj. 195.000 € za hrvatsku i 232.425 € za mađarsku stranu u zajedničkome projektu), prijavljenoga na natječaj 1. ožujka 2005. i s trajanjem od 18 mjeseci unutar programskoga okvira INTERREG IIIA, Program za susjedstvo SI – HU – CRO 2004 – 2006. Nakon financijskih poravnanja, mađarska strana ostvarila je pravo na potraživanje 407.000 € projektnih sredstava od EU-a. Obveza hrvatskog prijavitelja projekta jest sufinanciranje u iznosu od 10%, što u konkretnome slučaju dijele Osječko-baranjska županija i Grad Osijek, te je Županija obvezna sufinancirati 5% od navedenih sredstava, odnosno 9.750 €.
Između ostalih kulturalno-turističkih manifestacija, posebni ciljevi projekta bili su priprema grada Pečuha za europsku kulturalnu prijestolnicu do 2010, a ciljevi koji ostaju su osnaživanje kandidature Grada Osijeka i njegove barokne Tvrđe za unos na UNESCO-ov popis zaštićene svjetske (spomeničke) baštine (UNESCO World Heritage List) te obnova ruralnoga etnogospodarstva u selu Topolju, znanog kao Šokačka kuća, u sjeverozapadnoj baranjskoj Općini Draž s oko 3.500 stanovnika, stradaloj u Domovinskome ratu 1991, čime bi ovaj projekt bio integriran s razvojem baranjskih vinskih cesta. U međuvremenu, 19. listopada 2005. službeno je potvrđeno da je Grad Pečuh osvojio ovu kandidaturu, te će 2010. biti proglašen europskom kulturalnom prijestolnicom.
Prijava Grada Osijeka i njegove Tvrđe za UNESCO-v Popis svjetske baštine naglasit će i njezin značaj u sklopu srednjoeuropske povijesti 18. i 19. st., u kojima je plijenila pozornost kao laičko i teološko obrazovno središte omeđeno rijekom Dravom i sa svim tadašnjim tehničkim dostignućima (vodoopskrba, odvodnja, austrougarski sustav kazamata i katakombi).
Predvidivi kalendar zbivanja u Osijeku i Pečuhu u 2006/2007. jest sljedeći:
 • Tjedan gastronomije i umjetnosti, Pečuh (lipanj/srpanj 2006);
 • Hrvatski dan u sklopu Festivala kulturnoga nasljeđa, Pečuh (15. rujna 2006);
 • Proljetni festival, Pečuh (ožujak/travanj 2007);
 • XVII. folklorni dani, Pečuh;
 • XI. europskih festival popijevki;
 • hrvatski koncerti u Pečuhu i mađarski u Osijeku;
 • nastupi hrvatskih zborova u Pečuhu i mađarskih u Osijeku;
 • Osječki proljetni festival jazza;
 • izložba Zsolnayeve keramike;
 • koncert Panonske filharmonije iz Pečuha u Osijeku.
Rezultat projekta je i publikacija "Baranja koja nas povezuje " .


Završna konferencija CoCuCo projekta, Osijek 19.09.2007.
 
Župan Krešimir Bubalo otvorio je 19. rujna 2007. godine u hotelu "Osijek" završnu konferenciju projekta Složena kulturno‑turistička suradnja između Grada Osijeka, Osječko‑baranjske županije, Grada Pečuha i Županije Baranja.
 
CoCuCo (Complex Cultural Tourist Cooperation) je projekt, kojeg je EU razmatrala i odobrila u kolovozu 2005. godine, a u rujnu je izaslanstvo Europske komisije u Zagrebu (DEK) potvrdilo odobrenje financiranja ovog projekta u iznosu od 90% svih troškova. Ovaj projekt sastoji se od 5 radnih paketa. Ova završna konferencija dio je radnog paketa 1, koji se sastoji od aktivnosti općenitog karaktera i uključuje uvodnu i završnu konferenciju.
 
Radni paket 2 obuhvaća promidžbene aktivnosti (brošure, CD, web stranica, jumbo plakati). Radni paket 3 odnosi se na suradnju mađarskih i hrvatskih stručnjaka koji rade na prijavnici Tvrđe za Svjetsku listu spomeničke baštine za UNESCO. U okviru radnog paketa 4 održana su tri kulturna događanja: izložba Zsolnay, zajednički koncert Panonske filharmonije i osječkih zborova te Proljetni Jazz festival Osijek, a u sklopu radnog paketa 5 izvršena je rekonstrukcija Šokačke kuće u Topolju koja nakon rekonstrukcije i restauracije ima svrhu etno muzeja.
 
U sklopu ove završne konferencije sudjelovali su predstavnici Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka, Grada Pečuha i mađarske Županije Baranja, koji su sudjelovali u izradi i provedbi projekta, a bilo je i brojnih drugih uzvanika. Nakon otvaranja konferencije, nazočnima su svoja iskustva izložili mađarski i hrvatski partneri.