Promatrači

Promatrači

Republika Srbija 
Općina Apatin (od 22. lipnja 2002.)
http://www.soapatin.org
 

 
Općina Bač (od 22. lipnja 2002.)
službene internetske stranice:
http://www.bac.rs
 

 
Općina Sombor (od 22. lipnja 2002.)
http://www.so-sombor.com
 

 

Općina Subotica (od 22. lipnja 2002.)