Knjižnice Osijek Pečuh
Prihvaćajući se zadaće prikupljanja, pohrane, obrade i posredovanja znanja i informacija, knjižnice su nužno upućene na međusobnu suradnju i povezivanje. "Niti jedna knjižnica nije otok" - geslo poznatog engleskog knjižničara Donaida Urquharta naglašava upravo ovu sklonost i obvezu knjižnica da u težnji što uspješnijeg zadovoljavanja svojih primarnih zadaća ("knjižnice su za korisnike") spremno iskoračuju izvan granica vlastitih prostora i zbirki i povezuju se s drugim knjižnicama, stvarajući na taj način zajednicu umreženih knjižnica kao jedan od oblika Gessnerove BIBLIOTHAECAE UNIVERSALIS - UNIVERZALNE KNJIŽNICE i prije nego stoje to tehnološki postalo moguće.

Pogledajte cijeli dokument u PDF formatu