Baza podataka malog gospodarstva
O projektu prekogranične suradnje

 
STVARANJE INFORMACIJSKE BAZE PODATAKA MALOG GOSPODARSTVA U PREKOGRANIČNOJ SURADNJI (GRADOVA PEČUHA, SUBOTICE, TUZLE I OSIJEKA) PO MEĐUNARODNIM STANDARDIMA
 
Izgradnja prekogranične suradnje u području gospodarstva predstavlja uzbudljiv izazov pronalaženja načina kako ostvariti globalne interese i zajedničke ciljeve stanovništva koji su prikriveni postojanjem granica.
Suradnja Osijeka sa Pečuhom, Tuzlom i Suboticom ima dugu i plodnu tradiciju, jer ovi gradovi i regije osim što su pogranični i po mnogo čemu drugom su slični i komplementarni, te upućeni jedni na druge.
Stoga dosadašnju suradnju treba prilagoditi novim okolnostima i unaprijediti na svim poljima, a osobito u gospodarstvu. Jedan od projekata je stvaranje strategijskog okvira za razvoj prekogranične suradnje u području malog gospodarstva. Uočeno je da se subjekti malog gospodarstva mogu najbrže prilagoditi zahtjevima tržišta i doprinijeti zapošljavanju ljudi. Isto tako smo svjesni da domaća tržišta na ovom području nisu dovoljno ekonomski snažna d apsorbiraju sve proizvode, već treba tražiti međunarodna tržišta, tj. težiti izvozu i pronalaženju velikih kompanija s kojima bi radili u kooperaciji. U tim pravcu nam treba bolja međusobna komunikacija i informiranje, te smo se stoga odlučili za pokretanje projekta: »Stvaranje informacijske baze podataka i analiza postojećeg stanja obrtnika, malih i srednji poduzetnika gradova Pečuha, Tuzle, Osijeka i Subotice s pripadajućim regijama po međunarodnim standardima.»
Izgradnjom ove međuregionalne baze podataka smatramo da bismo imali podlogu za osnovu koje bi mogli utvrditi: koje raspoložive kapacitete imamo za ponuditi drugim tržištima i u kojoj djelatnosti koju kvalifikaciju i raspoloživost radne snage za tržišta imamo, i sl. kako bi mi mogli tražiti partnere prema raspoloživim potencijalima na tržištu unutar prekograničnog prostora, a isto tako i na svjetskom tržištu zajedno.
 
 
 

Izvor: http://www.comspot.net/oprojektu.asp