Radna tijela
Radi proučavanja određenih pitanja, pripreme, razmatranja i podnošenja određenih prijedloga, organiziranja provođenja utvrđenih programa, usklađivanja djelovanja različitih institucija te za izvršenje drugih zadaća od interesa za pospješivanje obavljanja poslova Euroregije Izvršni odbor osniva stalna i privremena radna tijela.
 
Za provedbu pojedinih zadaća utvrđenih programom rada odnosno projekata od interesa za sve ili dio članica Euroregije, Izvršni odbor može osnovati projektne timove.
 
Odlukom o radnim tijelima Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava kao stalna radna tijela osnovani suOdbor za gospodarstvo, Odbor za gospodarsku infrastrukturu, Odbor za turizam, Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbor za informacijski sustav i Odbor za manjine.