IPA prekogranična suradnja – očekivani natječaji
Euroregija Uredbom Vijeća Europske unije br. 1085/2006 uspostavljen je novi Instrument za pomoć u pretpristupnom razdoblju (Instrument for Pre-Accession Assistance -IPA) namijenjen zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU koji zamjenjuje dosadašnje programe pomoći CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. Program IPA se sastoji od 5 komponenti: (I) Potpora institucionalnom jačanju i pomoć u tranziciji, (II) Prekogranična suradnja, (III) Regionalni razvoj, (IV) Razvoj ljudskih resursa i (V) Ruralni razvoj.
Komponente II-IV priprema su zemljama kandidatkinjama za buduće upravljanje Strukturnim fondovima EU, a komponenta V za upravljanje Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj.

U okviru druge komponente programa IPA - Prekogranična suradnja, Republika Hrvatska je u partnerstvu sa susjednim državama izradila šest bilateralnih programa prekogranične suradnje te je također bila uključena u izradu SEE i Mediteran programa transnacionalne suradnje. Svi programi su odobreni od strane Europske komisije i njihova je provedba u pripremi. Nakon prvog natječaja prekogranične suradnje u okviru IPA, Hrvatska-Slovenija, koji je zatvoren 20.listopada o.g., do kraja godine očekuje se otvaranje natječaja prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska, a nakon toga i natječaji prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija i Hrvatska-Bosna i Hercegovina.

Operativni programi prekogranične suradnje nalaze se na: http://www.strategija.hr/Default.aspx?sec=140

Izvor: http://www.mrrsvg.hr/default.aspx?id=152