Tajništvo
Tajništvo Euroregije je zajednièka administrativno-tehnièka i struèna služba Euroregije. Tajništvo osigurava administrativno-tehnièku i struènu potporu funkcioniranju svih tijela Euroregije.
 
Tajništvo je organizirano u tri nacionalna ureda sa sjedištem u Osijeku, Peèuhu, i Tuzli. Ustrojstvo i naèin rada Tajništva svojim aktom ureðuje Izvršni odbor.
 
Radom Ureda rukovode tajnici koje na prijedlog Predsjedništva imenuje Izvršni odbor. Rad Tajništva u cjelini koordinira glavni tajnik. Dužnost glavnog tajnika obnaša tajnik Ureda države kojoj pripada Predsjednik.
 
Rad Tajništva ureðen je Odlukom o organizaciji obavljanja struènih poslova u Euroregionalnoj suradnji Dunav-Drava-Sava.
 
Tajnici Euroregije su:

TAJNIŠTVO U HRVATSKOJ:

Kornelija Mlinareviæ, glavna tajnica Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava
Euroregija Dunav-Drava-Sava
Kardinala Franje Šepera 1d
31000 Osijek, Hrvatska / Croatia

Tel.: 385 31 221 847
Fax: 385 31 221 840 / 637 000
Mob.: 099 2222 431
E-mail: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript ; Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript


TAJNIŠTVO U MAÐARSKOJ:
Agnéta Jankó, tajnica Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala
Office of General Assembly of Baranya County
Amt der Selbstverwaltung des Komitates Baranya
H-7621 Pécs, Széchenyi tér 9., Hungary / Ungarn

Telefon: +36 72 500 448
Fax: +36 72 500 469
Mobil: +36 30 298 6309
E-mail: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript


TAJNIŠTVO U BOSNI I HERCEGOVINI:
Miralem Èandiæ, tajnik
Kantonalna privredna komora Tuzla (koordinator Euro korespondentnog centra)
Adresa: Trg slobode b.b.
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 258-261
Fax: +387 35 258-271
E-mail: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript