Znamenja
Euroregija ima svoj znak i zastavu.
Znak Euroregije ima oblik vodoravno položenog vodenog vala čija je visina u odnosu na širinu 1:3. U okviru vala su vodoravno jedan iznad drugoga položena tri manja vala plave boje koji simboliziraju rijeke Dravu, Dunav i Savu. U središnjem dijelu vala nalazi se kružni vijenac žutih zvijezda - znak Europske unije. Izvornik znaka sastavni je dio odluke o znaku te je pohranjen u arhivi Euroregije.

Zastava Euroregije bijele boje. Znak Euroregije smješten je u lijevoj gornjoj četvrtini. Odnos širine i dužine zastave je 1:2.
Znak Euroregije

Zastava Euroregije bijele boje. Znak Euroregije smješten je u lijevoj gornjoj četvrtini. Odnos širine i dužine zastave je 1:2.