Ciljevi i djelatnosti
Prometna povezanost pogoduje uspostavljanju i širenju suradnje na svim područjima tako da je kao cilj ove suradnje utvrđeno usklađivanje posebnih interesa i zajedničkog djelovanja u postizanju zajedničkih ciljeva utemeljenih na:
 • njihovoj zemljopisnoj povezanosti koja upućuje na zajedničko korištenje zajedničkih prirodnih resursa i korištenje povoljnog prometnog položaja u europskoj infrastrukturnoj mreži,
 • povijesnim vezama i odnosima ovog područja,
 • interesu za unapređenje položaja narodnosnih manjina s obje strane granice,
 • interesu za poticanje i pospješivanje ostvarivanja međudržavnih i regionalnih projekata,
 • interesu za unapređenje stanja međudržavnih odnosa država kojima pripadaju,
 • opredijeljenosti za pospješivanje procesa srednjoeuropskih i euroatlantskih integracija država u čijem se sastavu nalaze.
 
Svojim zajedničkim djelovanjem članice nastoje potaknuti, pospješiti i ostvariti razvitak na području Euroregije koji će njenim stanovnicima otvoriti razvojnu perspektivu te materijalni i duhovni napredak. Ovom nastojanju članice podređuju zajedničko djelovanje usmjereno prema sljedećim ciljevima:
 • uspostavljanje i razvoj međusobnih odnosa stanovništva i institucija ovoga područja kao pretpostavke boljeg poznavanja, razumijevanja, suradnje i prijateljstva,
 • stvaranje uvjeta za uspješniji protok iskustava i znanja i njihovu primjenu na dobrobit razvitka ukupnog područja,
 • stvaranje stručnih temelja oblikovanja koncepta održivog razvitka na području Euroregije korištenjem zajedničkih i posebnih materijalnih resursa uz očuvanje vrijednosti prirodnih dobara i zaštitu okoliša,
 • utvrđivanje zajedničkih razvojnih interesa, priprema, utvrđivanje i usklađivanje zajedničke razvojne strategije u sklopu državnih sustava kojima pripadaju,
 • razvitak međusobnih gospodarskih odnosa u zajedničkom razvoju.
 
U dosizanju ovih ciljeva Euroregija:
 • organizira zajedničke aktivnosti kojima se promiče bogatstvo različitosti koje čini jedinstvenu vrijednost zajedništva,
 • organizira pripremu, izradu i izvedbu zajedničkih razvojnih projekata,
 • poduzima aktivnosti usmjerene uključivanju zajedničkih projekata u programske i financijske mehanizme europskih integracija,
 • organizira uspostavljanje te potiče i pomaže razvitak suradnje u području prostornog planiranja, očuvanja prirode i zaštita okoliša, prometa i komunikacija, gospodarstva, turizma i odmora, zdravstva i socijalne skrbi, znanosti, obrazovanja, kulture, športa i informativne djelatnosti.