DONAUREGIONEN+ (D+)
Lipanj 2012. Nakon transnacionalnog projekta DATOURWAY, krajem svibnja završen je i projekt DONAUREGIONEN+ (D+), u kojem su partneri iz Republike Hrvatske bili Osječko-baranjska županija i Vukovarsko-srijemska županija. Glavni cilj projekta D+ je prikazivanje potencijala srednjeg i južnog dijela Dunava te njegove važnosti kao europskog razvojnog koridora. Specifični cilj je izrada zajedničke razvojne strategije za Dunavsku regiju (D+ strategija). Projekt je proveden kroz suradnju uključenih zemalja, sa specifičnim ciljem ostvarenim kroz kombinaciju (1) bottom-up pristupa koji se zasniva na prepoznavanju i procjeni postojećih strategija (1a) za Dunav NUTS3 regije i (1b) Dunavske prekogranične regije. Također, sadržavao je i (2) top down pristup vezanog za prepoznavanje i procjenu prostornog planiranja i regionalnu politiku, dokumente i sustave od velike nacionalne i europske važnosti . Projekt predstavlja pokušaj integracije postojećih europskih, nacionalnih i regionalnih strategija s ciljem ostvarivanja podrške Dunavskim regijama, gradovima i lukama koje su u lošoj ekonomskoj situaciji, ali imaju potencijala za održivi razvoj. Kako bi se ostvario cilj, u sklopu projekta je napravljen portal sa dva servera (D+WEB Server i D+GIS Server). Taj portal omogućava lakšu komunikaciju, posebice oko sektora kao što su prirodni uvjeti, struktura naseljavanja, ljudski resursi, promet i tehnička infrastruktura i gospodarstvo. Za dodatne informacije posjetite stranice: www.donauregionen.net i gis.donauregionen.net.