Datourway
Veljača 2012. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., Osijek kao vodeći hrvatski partner, te udruga "Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava" Hrvatska završili su provedbu projekta DATOURWAY, transnacionalnu strategiju održivog teritorijalnog razvoja Podunavlja s posebnim osvrtom na turizam, financiranog sredstvima EU iz IPA programa za Jugoistočnu Europu. (IPA SEE).
Više o projektu može se saznati na: www.datourway.eu i www.datourinfo.eu”, a OVDJE se nalaze najvažnije informacije o rezultatima projekta DATOURWAY, za koje se nadamo da će vam biti korisne u planiranju razvoja, a s posebnim osvrtom na turizam.