U Tuzli održane sjednice Izvršnog odbora i Skupštine Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava
13. svibnja 2010. u Tuzli je održana održana sjednica Izvršnog odbora na kojem je usvojeno izvješæe o radu Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava (EDDS) u razdoblju 2006.-2009. godine, izvješæe o financijskom poslovanju, prijedlog programa rada Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava u razdoblju 2009.-2011., te prihvaæen prijedlog zakljuèaka o odobrenju financijske pomoæi projektima pod pokroviteljstvom EDDS.
Skupština EDDS je nakon zasjedanja Izvršnog odbora takoðer prihvatila izvješæe o radu Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava (EDDS) u prethodnom periodu, izvješæe o financijskom poslovanju, izvješæe Nadzornog odbora, kao i prijedlog programa rada Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava u razdoblju 2009.-2011. Nakon toga su izabrani novi predsjednik i potpredsjednici Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava (Nedret Kikanoviæ za predsjednika a Zoran Kovaèeviæ i Janoš Hargitai za potpredsjednike), kao i novi èlanovi Izvršnog odbora.
Novi predsjednik Nadzornog odbora je Ivica Djopar iz Hrvatske a potpredsjednici su Toth Simon Peter iz Maðarske te Jorgovan Begiæ iz Bosne i Hercegovine.
Nakon Skupštine Tamas Szalay, direktor projekta PECS 2010, održao je prezentaciju aktivnosti projekta Peèuh - europska prijestolnice kulture 2010.