Od Osijeka do Budimpešte dva sata vožnje
Osijek - Budimpešta Od 31. ožujka automobilom se od Osijeka do Budimpešte stiže za dva sata! Mađarski graditelji autocesta držali su se rokova pa je prije tri dana svečano puštena u promet autocesta M6/M60, od Dunaújvároša do Pečuha. Nova dionica autoceste M6, koja je ucrtana kao dio europskog 5C koridora, tako je došla nekoliko kilometara od hrvatske granice. Prvi dio autoceste M6 između Budimpešte i Dunaújvároša izgrađen je još 2006. godine, a radovi na dionici Dunaújvároš - Boly (kod Mohača) počeli su 2008. godine. Također, završena je i dionica autoceste M60, koja Pečuh - ovogodišnji europski grad kulture, spaja s autocestom M6 (koja ima i četiri tunela!). Za vožnju autocestom obvezna je vinjeta, koju se može kupiti na svakoj benzinskoj postaji. Koncesiju za autocestu M6, građenu prema modelu javno-privatnog partnerstva, imaju tri tvrtke.
Mađarska je tako stala s gradnjom autoceste samo nekoliko kilometara od Ivandarde, odnosno hrvatske granice. Kada će izgraditi dio autoceste do granice, ovisit će o Hrvatskoj, odnosno o tome kada će hrvatski graditelji autoceste pokrenuti strojeve u Baranji!
Izvor: M.Bugarić, Glas Slavonije, 03.04.2010.