Krovni plan turizma prekograničnog područja Hrvatska-Mađarska
Krovni plan turizma HR-HU Projekt „Krovni plan turizma” (eng. Regional Tourism Product Plan) jedan je od projekata iz IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska za razdoblje 2007-2013. U projektu sudjeluju četiri partnera, po dva iz svake zemlje. S mađarske strane u projektu sudjeluju Sveučilište Panonnia iz Veszprema i Centar za regionalne studije Mađarske akademije znanosti iz Pečuha. S hrvatske strane, u projektu sudjeluju Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje i Razvojna agencija grada Čakovca - Čakra, dok su Ministarstvo turizma i Ministarstvo kulture RH pridruženi partneri. Institut za turizam sudjeluje u projektu kao glavni podugovaratelj. Financijska veličina projekta je 349.994,62 EUR, a trajat će 12 mjeseci, počevši od 09.03.2010.godine.
Cilj ovoga projekta je izrada regionalnog turističkog plana za prekogranično područje Mađarska-Hrvatska s ciljem unifikacije i konsolidacije turističkih informacija sa obje strane granice. Izrada regionalnog turističkog plana, kao strateškog dokumenta koji pokriva pogranično područje s Mađarskom, prvi je dokument ovoga tipa i stoga predstavlja ishodište za sve naredne projekte iz područja razvoja održivog turizma u području Mura-Drava-Dunav. Naime, tek nakon usvajanja ovog dokumenta na europskoj razini, stvorit će se pretpostavke za financiranje svih budućih razvojnih turističkih i kulturnih projekata u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013. Rezultati ovoga projekta poslužit će kao polazni dokumenti u definiranju natječaja za buduće projekte u okviru navedenog programa.
 
Projekt se sastoji od niza aktivnosti čija će realizacija polučiti rezultate relevantne za održivi razvoj turizma u pograničnom području, od kojih navodimo najvažnije: izrada koncepta razvoja turizma za cijelu ciljnu regiju, uspostavljajnje GIS baze podataka, izrada marketing strategije, izrada promocijskog plana te uspostavljanje sustava turističkih informacija. Također, izradit će se specijalizirani planovi za posebne oblike turizma. Projekt predstavlja na određeni način pionirski pothvat svih projektnih partnera, budući da se po prvi puta planira poduzeti jedno sveobuhvatno istraživanje potencijala za razvoj turizma u pograničnom području Mađarska-Hrvatska, ali na način da se ona promatraju kao jedna razvojna cjelina. U Hrvatskoj projekt pokriva područje 8 županija koje graniče s Mađarskom, ili se naslanjaju na županije koje graniče s Mađarskom – riječ je o Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Virovitičko-podravskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj i Međimurskoj županiji.
 
Krajnji korisnici projekta su potencijalni nositelji budućih razvojnih projekata u području održivog razvoja turizma, kao što su lokalne/regionalne samouprave, razvojne agencije, turističke zajednice, organizacije civilnoga društva, profesionalne institucije i sl. Stoga će Krovni plan turizma biti u skladu s njihovim potrebama i razvojnim prilikama. Drugim riječima, u fokusu projekta nalazi se ekonomski i ekološki održivi razvoj lokalne zajednice u pograničnom području s Mađarskom.
 
Partnerstvo mađarskih i hrvatskih institucija u radu na ovom projektu, kroz zajedničku ekspertizu i sinergiju daje međunarodni karakter ovom projektu te novi pristup u kreiranju razvojnih politka određenog područja, što treba rezultirati suradnjom svih dionika procesa razvoja turizma u ovom dijelu Europe. Dokument Krovni plan turizma predstavljat će osnovu za stvaranje novih partnerstava i zajedničkih struktura koje će doprinijeti razvoju kulturoloških, socijalnih i prirodnih resursa ove regije, odnosno platformu za nove projekte kao kontinuiranu interakciju svih dionika razvoja turizma obiju zemalja.