Memorandum o kulturnoj suradnji između Pečuha i Tuzle u 2010. i 2011. godini
Pečuh Zahvaljujući bogatom kulturno – povijesnom nasljeđu, tradiciji, raznolikosti kultura i otvorenosti prema drugim kulturama i tradicijama, grad Pečuh je zasluženo ponio naslov kulturne prijestolnice Evrope 2010. Program grada Pečuha i projekta „Pečuh – Kulturna prijestolnica Evrope“ predstavljen je i u Tuzli 2. listopada 2009. godine. Gradonačelnik Pečuha, gosp. Pava Zsolt i Općinski načelnik Tuzle, gosp. Jasmin Imamović, potpisali su Memorandum o kulturnoj suradnji između Pečuha i Tuzle u 2010. i 2011. godini. Ovim Memorandumom su definirani neki konkretni sadržaji kulturne razmjene između dva grada, ali isto tako i jače povezivanje nevladinih organizacija, kulturnih institucija i sveučilišta.

Izvor: Kabinet Općinskog načelnika grada Tuzle