Memorandum o kulturnoj suradnji izmeðu Peèuha i Tuzle u 2010. i 2011. godini
Peèuh Zahvaljujuæi bogatom kulturno – povijesnom nasljeðu, tradiciji, raznolikosti kultura i otvorenosti prema drugim kulturama i tradicijama, grad Peèuh je zasluženo ponio naslov kulturne prijestolnice Evrope 2010. Program grada Peèuha i projekta „Peèuh – Kulturna prijestolnica Evrope“ predstavljen je i u Tuzli 2. listopada 2009. godine. Gradonaèelnik Peèuha, gosp. Pava Zsolt i Opæinski naèelnik Tuzle, gosp. Jasmin Imamoviæ, potpisali su Memorandum o kulturnoj suradnji izmeðu Peèuha i Tuzle u 2010. i 2011. godini. Ovim Memorandumom su definirani neki konkretni sadržaji kulturne razmjene izmeðu dva grada, ali isto tako i jaèe povezivanje nevladinih organizacija, kulturnih institucija i sveuèilišta.

Izvor: Kabinet Opæinskog naèelnika grada Tuzle