IPA II – Program prekograniène suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007.-2013.
Dana 17.07.2009. godine raspisan je natjeèaj za podnošenje projektnih prijedloga, koji se moraju odnositi na sljedeæe prihvatljive mjere:
1.1. Zajednièki razvoj turistièke ponude ;
1.2. Promocija poduzetništva ;
2.1. Zaštita prirode i okoliša ;
2.2. Poboljšanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u pograniènim podruèjima.
Ukupni iznos bespovratnih sredstava u ovom natjeèaju iznosi 3.600.000 EUR (1.800.000 EUR za RH i 1.800.000 EUR za BIH), a vrijednosti potpore po projektu iznose: 50.000 EUR - 300.000 EUR (za mjere 1.1.,1.2. i 2.1), i 20.000 EUR - 50.000 EUR (za mjeru 2.2). Natjeèaj je otvoren do 16.10.2009. Na stranici www.cbc-cro-bih.net mogu se naæi svi obrasci i informacije o natjeèaju.