IPA II – Program prekograniène suradnje Hrvatska – Srbija 2007.-2013.
17.07.2009. godine raspisan je i natjeèaj u okviru prekograniène suradnje Hrvatska-Srbija. Prioriteti natjeèaja odnose se na promicanje poslovne suradnje, poveæanje prekograniène razmjene dobara, razvijanje mobilnosti tržišta rada, razvoj prekograniènih institucija za istraživanje i razvoj te zajednièko gospodarsko planiranje, poticanje razvoja turizma na osnovi prekograniènog regionalnog identiteta i prirodnih i kulturnih dobara prekograniènog podruèja, zaštita i oèuvanje prirodnih dobara prekograniènog podruèja poduzimanjem zajednièkih mjera i poveæanjem javne svijesti, te promicanje dobrosusjedskih prekograniènih odnosa izmeðu lokalnih zajednica. Krajnji rok za prijavu projekata je 16.10.2009.
Na stranici www.croatia-serbia.com mogu se naæi svi obrasci i informacije o natjeèaju.