Zatvoren je prvi natjeèaj programa IPA prekograniène suradnje Maðarska –Hrvatska
24. lipnja 2009. u 17:00 završen je natjeèaj  je natjeèaj za projektne prijedloge prekograniène suradnje izmeðu pograniènih podruèja Hrvatske (Meðimurska, Koprivnièko-križevaèka, Virovitièko-podravska i Osjeèko-baranjska županija) i Maðarske (pokrajine Zala, Somogy i Baranya). Prioriteti natjeèaja su: održivi okoliš i turizam te gospodarska suradnja i zajednièki razvoj ljudskih resursa. U meðuvremenu je u Osijeku otvorena kontakt-toèka za ovaj program gdje zainteresirani mogu dobiti sve informacije o programu (Antonija Bedenikoviæ, tel. 031 221-847).
Sve o programu IPA prekograniène suradnje Maðarska –Hrvatska možete naæi na web stranici: www.hu-hr-ipa.com