Međunarodna šahovska regionalna liga Dunav-Drava-Sava
Osijek
Potaknuti ciljevima osnivanja Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava, šahisti ovog područja formirali su Inicijativni odbor za organiziranje Međunarodna šahovska regionalna liga Dunav-Drava-Sava koji je 2005. godine pripremio projekt lige. Ova aktivnost rezultat je prethodno 2003. godine organizirane šahovske lige pod istim nazivom, koja je registrirana i od strane Svjetske šahovske federacije FIDE.
 
Cilj osnivanja lige jest unaprjeđivanje športske suradnje između šahovskih klubova ovog područja, stvaranje međunarodno priznatog natjecanja kao pretpostavke šahovske afirmacije igrača, ravoj šaha na prostoru Euroregije, posebno u smislu animiranja mladih te promoviranje Euroregije u međunarodnim okvirima.
Open Dunav-Drava-Sava 2008., Osijek, 7.-12.03.2008.

Vrijedni osječki šahovski djelatnici na čelu sa neumornim vukovarcem Milutinom Lukićem a pod pokroviteljstvom Euroregije “Dunav-Drava-Sava”, organizirali su u Osijeku Osijek, 7. - 12. 03. 2008. pojedinačno-ekipni šahovski turnir. Pravo nastupa imali su šahisti i ekipe s teritorijalno pripadajućih županija. Pobjednički bokal pojedinačno i nagradu 6.000,00 kn osvojio je srpski međunarodni majstor Miša Pap a ekipnu nagradu 3.000,00 kn uzeli su šahisti Novog Sada.