Promet

Povod okupljanju utemeljitelja Euroregije bio je projekt izgradnje europske auto-ceste Europskim prometnim koridorom V/c (TEM projekt) koja će još tješnje povezati ova područja, ali im omogućiti i bolju komunikaciju sa srednjom Europom u jednom, odnosno Jadranskim morem, u drugom pravcu. Otuda prometno povezivanje postaje okosnicom zajedničkog djelovanja. Ono slijedi i iz spoznaje da prometni potencijal ovoga područja predstavlja zajedničku razvojnu prednost na europskoj karti, osobito što prometni Koridor Vc u mreži paneuropskih koridora predstavlja najkraći put koji spaja Baltik s Jadranom.

Europski prometni koridor Vc dio je paneuropskih koridora uspostavljenih na međunarodnim konferencijama na Kreti 1994. i u Helsinkiju 1997. On obuhvaća sve oblike prometa: cestovnog, željezničkog, riječnog i zračnog.