Promet

Povod okupljanju utemeljitelja Euroregije bio je projekt izgradnje europske auto-ceste Europskim prometnim koridorom V/c (TEM projekt) koja æe još tješnje povezati ova podruèja, ali im omoguæiti i bolju komunikaciju sa srednjom Europom u jednom, odnosno Jadranskim morem, u drugom pravcu. Otuda prometno povezivanje postaje okosnicom zajednièkog djelovanja. Ono slijedi i iz spoznaje da prometni potencijal ovoga podruèja predstavlja zajednièku razvojnu prednost na europskoj karti, osobito što prometni Koridor Vc u mreži paneuropskih koridora predstavlja najkraæi put koji spaja Baltik s Jadranom.

Europski prometni koridor Vc dio je paneuropskih koridora uspostavljenih na meðunarodnim konferencijama na Kreti 1994. i u Helsinkiju 1997. On obuhvaæa sve oblike prometa: cestovnog, željeznièkog, rijeènog i zraènog.