Međunarodna konferencija "EU prometni koridor V/c - Most suradnje i napretka"
Osijek 9. i 10. prosinca 1999.

Prostor uz europsku cestu E-73 od Ploča do Budimpešte te uz cestu E-77 od Budimpešte do Gdanjska predstavlja prirodnu prometnu os u smjeru sjever-jug, povezujući prirodne različitosti i gospodarsko-tranzicijske sličnosti od Jadrana do Baltika. Naznačeni prostor s približno 100 milijuna stanovnika mnogoznačan je te izrazito obećavajući glede gospodarskog razvitka i rasta prometa. S druge strane, područje Slavonije i Baranje predstavlja međuprostor u kontekstu prirodne i gospodarske usmjerenosti zemalja sjeverne i srednje Europe prema Jadranu. Prolazak TEM-a imat će veliko značenje za društveno-gospodarski razvitak užeg i šireg okruženja njezina koridora što upućuje na životnu zainteresiranost stanovništva ovoga područja za provedbu ovih programskih projekcija.
 
Ovaj prometni koridor i njegovo značenje a osobito TEM projekt jedan je od najznačajnijih razloga ustanovljenja Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava. U nastojanju sagledavanja bitnih značajki za pospješivanje izvedbe ovog projekta, Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava odlučila je organizirati međunarodnu konferenciju pod nazivom "Europski prometni koridor V/c - most suradnje i napretka".
 
Konferencija je okupila 80-tak uglednih sudionika iz Republike Hrvatske, Republike Mađarske i Bosne i Hercegovine, ali i iz Turske te predstavnike međunarodnih organizacija (Ureda visokog predstavnika iz Sarajeva, OESS i dr.). O kompetentnosti skupa govori i činjenica da su u njegovom radu sudjelovali predstavnici stručnih organizacija ali i nadležnih ministarstava triju država.
 
Otvarajući Konferenciju, Ferenc Kékes, predsjednik Predsjedništva Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava naglasio je značenje Koridora V/c kao mosta suradnje i napretka. U domaćina, brojne ugledne goste pozdravio je Branimir Glavaš, župan Osječko-baranjske županije, rekavši da su Hrvatska i Osječko-baranjska županija zainteresirani za ovaj prometni pravac koji povezuje Baltik i Jadran. Koridor V/c za nas je od strateškog značenja, a također za Bosnu i Hercegovinu i Mađarsku.
 
Obraćajući se sudionicima Konferencije, potpredsjednik Hrvatskog državnog sabora Vladimir Šeks istakao je: "Približavanje Europskoj uniji i aktivno sudjelovanje u procesu integriranja, strateški su ciljevi Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je oduvijek bila dijelom europskog političkog, kulturnog i gospodarskog prostora, te su stoga težnje da se takav njezin identitet potvrdi kroz postepeno integriranje u Europsku uniju neupitne i nadasve prirodne. Oblici prekogranične i regionalne suradnje stoga su vrijedne inicijative, čiji je cilj korištenje svih mogućnosti koje se pružaju Republici Hrvatskoj za što bržim i uspješnijim približavanjem Europskoj uniji. Projekt koji je temom ove međunarodne konferencije, te sudjelovanje Osječko-baranjske županije u njegovom promicanju, predstavljaju važan korak u tom smjeru. Osječko-baranjska županija zajedno sa partnerima iz Republike Mađarske i Bosne i Hercegovine sudjeluje u obliku regionalne suradnje pod nazivom "Euroregija Dunav-Drava-Sava". Uspostavljanje trilateralne suradnje u okviru Euroregije Dunav-Drava-Sava dokazuje da se i Republika Hrvatska uklapa u europske integracijske tijekove." Potpredsjednik Šeks je nadalje naglasio važnost ovog skupa kao jednog u nizu koraka kojima se Hrvatska približava Europi, te istakao da je Koridor V/c jedan od strateških ciljeva Hrvatske.
 
Ovim pozdravima pridružio se i Ferenc Wekler potpredsjednik Parlamenta Republike Mađarske.
 
Tijekom dvodnevnog rada skupu su podnesena izlaganja o značenju Koridora V/c u provođenju Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu, strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske, Republike Mađarske i Bosne i Hercegovine, planiranom razvitku pojedinih vrste prometa Koridorom V/c (željeznički, riječni, zračni i kombinirani promet). Posebnu pozornost privukle su teme cestovni koridor V/c u europskom sustavu autocesta te trasa Europske ceste E-73 kroz Republiku Mađarsku, Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Referenti su bili dr. Ferenc Wekler, potpredsjednik Parlamenta Republike Mađarske i Ivan Lacković iz Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske (Značenje Koridora V/c u provođenju Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu); dr. Čedomil Dundović, državni tajnik u Minisatrstvu pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske, Sandor Markotai iz Ministarstva prometa, komunikacija i veza Republike Mađarske i Goran Bilić, pomoćnik ministra u Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine (o strategiji prometnog razvitka svojih država); Marijan Klarić, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske (željeznički promet Koridorom V/c), Andrija Bednjički, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske
(riječni promet Koridorom V/c) i Sandor Markotai iz Ministarstva komunikacija, prometa i veza Republike Mađarske (zračni promet Koridorom V/c); dr. Ivan Legac, profesor Fakulteta prometnih znanosti Zagreb (Cestovni koridor V/c u europskom sustavu autocesta); dr. István Kernya, Županija Baranja, Mario Crnjak, ravnatelj Hrvatske uprave za ceste i Ešref Gačanin, direktor IPSA Sarajevo (trasa Europske ceste E-73 kroz Mađarsku, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu) te dr. Drago Ružić, član Poglavarstva Osječko-baranjske županije, Ferenc Kékes, predsjednik Skupštine Županije Baranja i Šemso Saković, ministar prometa u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (o razvojnim gospodarskih programa od značenja za razvitak ESDDS).
 
Nakon razmatranja prijedloga aktivnosti u provođenju TEM projekta u Koridoru V/c, Konferencija je prihvatila tekst zaključnog dokumenta Konferencije, koji je konferenciji podnio mr.sc. Davor Brunčić, tajnik Osječko-baranjske županije.