Festival hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku
Festival tamburaške glazbe u Osijeku, utemeljen je 1961. godine. 2008. godine održan je po 31. puta. Mnogi orkestri više ne bi postojali ili ne bi bili ni osnovani da nije bilo osjeèkog festivala. Ni brojne antologijske skladbe ne bi doživjele svoje praizvedbe da nije bilo festivala u gradu na Dravi. Festival, koji od 1961. godine okuplja najbolje tamburaške orkestre iz Hrvatske i inozemstva, ali i skladatelje, dirigente, glazbene struènjake i sve one ljude koji na razne druge naèine afirmiraju tamburašku glazbu i potièe stvaranje novog glazbenog materijala, nije samo naèin njegovanja i prikazivanja tradicijske glazbe, veæ i oblik njezinog razvoja. Samo u 2006. Festival je okupio 27 tamburaških orkestara, zborova i malih tamburaških sastava s preko 1400 aktivnih glazbenih amatera iz raznih krajeva Hrvatske, ali i Slovenije. Festival se nije održavao samo u Osijeku nego i u još osam slavonskih i baranjskih mjesta kojima je u srcu tamburica te u Tuzli (2007.) u BiH i maðarskom gradu Peèuhu (2007. i 2008.). Ovaj festival je meðunarodnog karaktera. Na njemu su sudjelovali tamburaški ansambli i iz Bosne i Hercegovine, Maðarske i Vojvodine.
 
Iz ovoga je razloga Izvršni odbor Euroregionalne suradnje 2007. godine donio odluku po kojoj, temeljem ocjene da se sadržajem manifestacije pridonosi ostvarivanju ciljeva osnivanja Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava odnosno provedbi njezinih programskih usmjerenja, Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava preuzima pokroviteljstvo nad Festivalom hrvatske tamburaške glazbe èiji je organizator Hrvatski tamburaški savez u Osijeku.