Poduzetnički centri u RH – na teritoriju članica Euroregije Dunav-Drava-Sava

Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o.
Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir

Osoba:
Laura Blagos
Direkorica

Tel: 031/710-211; 091/9737-405
Fax: 031/710-222 Email:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.pcbm.hr


Poduzetnički centar Belišće
Vijenac S. H. Gutmanna 1, 31551 Belišće

Osoba:
Sanja Majstorović Stanić
Asistent

Tel: 031/665-255
Fax: 031/665-254 Email:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.belisce.net/poduzetnici


Poduzetničko - razvojni centar općine Erdut d.o.o.
Bana J. Jelačića 4, 31226 Dalj

Osoba:
Bojana Orsić
Koordinator

Tel: 031/590-111
Fax: 031/590-150 Email:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.opcina-erdut.hr


Miholjački poduzetnički centar d.o.o.
Trg A. Starčevića 1/1, 31540 Donji Miholjac

Osoba:
Valent Poslon
Direkor

Tel: 031/630-944
Fax: 031/630-943 Email:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.mpc-miholjac.hr


Đurđevački poduzetnički centar d.o.o.
Trg Sv. Jurja bb, 48350 Đurđevac

Osoba:
Željko Turković
Direkor

Tel: 048/280-671
Fax: 048/280-673 Email:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.djpc.hr


BI-POS CENTAR d.o.o.
Trg kralja Zvonimira 1, 43284 Hercegovac

Osoba:
Ljiljana Biroš-Pereš
Direkorica

Tel: 043/444-050
Fax: 043/444-051 Email:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.bi-pos.biz


Koprivnički poduzetnik d.o.o.
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

Osoba:
Tihomir Cvetković
Osoba za zastupanje

Tel: 048/621-509
Fax: 048/621-524 Email:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.koprivnicki-poduzetik.hr


Križevački poduzetnički centar d.o.o.
I. Z. Dijankovečkog 12, 48260 Križevci

Osoba:
Kristina Vrhovec-Žohar
Direkorica

Tel: 048/270-246
Fax: 048/682-575 Email:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.kpc.hr


Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.
Kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška

Osoba:
Ivan Sertić
Direkor

Tel: 035/359-910
Fax: 035/359-911 Email:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.ipng.hr


Zadruga Poduzetnička mreža - Centar za promicanje i razvitak poduzetništva
Dunavska 22, 31000 Osijek

Osoba:
Sandra Dominić
Upravi
Teljica

Tel: 031/273-155; 091/273-1555
Fax: 031/275-655 Email:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript ; Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.zpm.hr


Centar za poduzetništvo Osijek
Šetalište kardinala F. Šepera 13/2, 31000 Osijek

Osoba:
Darija Krstić
Vodi
Teljica
Tel: 031/283-820
Fax: 031/283-623 Email:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript ; Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.poduzetnistvo.org/centar


Nove mogućnosti d.o.o.
Ul. braće Radića 2, 34550 Pakrac

Osoba:
Tomislav Lneniček
Prokurist
Tel: 034/474-026
Fax: 034/474-106 Email:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.novemogucnosti.com


Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.
Zona male privrede 5, 34550 Pakrac

Osoba:
Vida Iličić
Direkorica
Tel: 034/290-650; 098/438-454
Fax: 034/290-659 Email:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.pc-pakrac.hr


Poduzetnički centar Pleternica d.o.o.
I. Šveara 2, 34310 Pleternica

Osoba:
Dijana Ferković
Direkorica
Tel: 034/251-046
Fax: 034/311-049 Email:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.pleternica.hr; www.pcentar.pleternica.hr


Valpovački poduzetnički centar d.o.o.
Kralja P. Krešimira IV. 2, 31550 Valpovo

Osoba:
Ivana Bagarić
Direkorica
Tel: 031/651-411; 098/282-421
Fax: 031/654-411 Email:
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.valpoc.hr

Izvor: HAMAG / http://www.hamag.hr/pod-infrastruktura.asp?Vrsta=PC