Osnivanje
Povod okupljanju utemeljitelja Suradnje bio je projekt izgradnje europske auto-ceste Europskim prometnim koridorom V/c (TEM projekt) koja će još tješnje povezati ova područja, ali im omogućiti i bolju komunikaciju sa srednjom Europom u jednom, odnosno Jadranskim morem, u drugom pravcu. Inicijativu za stvaranje ovog oblika suradnje dala je Županija Baranja iz Republike Mađarske. Nakon određenih priprema u Pečuhu je 26. lipnja 1998. godine potpisana Izjava o namjerama stvaranja Interregionalne suradnje Dunav Drava Sava. Izjavu su potpisali predstavnici županija, gradova i gospodarskih komora iz Osijeka, Pečuha i Tuzle.
 
Euroregionalna suradnja Dunav - Drava - Sava osnovana je potpisivanjem Statuta u Pečuhu 28. studenog 1998. godine. Time su njezini osnivači i članice postale Županija Baranja, Županijski grad Pečuh i Pečuško-baranjska trgovinska i industrijska komora iz Republike Mađarske, Osječko-baranjska županija, Grad Osijek i HGK Osijek, Gospodarska komora Osijek iz Republike Hrvatske te Tuzlansko-podrinjski kanton, Općina Tuzla i Privredna komora regije Tuzla iz Bosne i Hercegovine. 1999. godine Suradnji su pristupili Grad Barcs i Županijski grad Szekszárd iz Republike Mađarske, krajem 2000. godine Virovitičko-podravska županija, Koprivničko-križevačka županija i Požeško-slavonska županija s gradovima svoga sjedišta i gospodarskim komorama iz Republike Hrvatske te Županija Somogy iz Republike Mađarske, 2001. godine Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vukovar, Županijska komora Vukovar i Grad Koprivnica iz Hrvatske te Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i Posavska županija iz Bosne i Hercegovine, a 2002. godine Brodsko-posavska županija iz Republike Hrvatske.


Vijeće Europe registriralo Euroregionalnu suradnju Dunav-Drava-Sava, 15.09.2000.

Svojim aktom od 15. rujna 2000. godine direktor Ravnateljstva za lokalnu i regionalnu demokraciju Vijeća Europe Philip Blair, izvijestio je Euroregionalnu suradnju "Dunav-Drava-Sava" da je ocijenjeno kako se njezinim osnivanjem ostvaruju načela Europske okvirne konvencije o prekograničnoj suradnji teritorijalnih zajednica i vlasti, da je stoga prihvaćena njezina prijava, te su dokumenti kojima je ona utemeljena pridruženi dokumentima ranije već registriranih euroregija.