Simpoziji "Koridor Vc kao euroregionalna poveznica na prometnom pravcu Baltik-Srednja Europa-Jadran"
S ciljem prepoznavanja razvojnih potencijala ovog prometnog koridora i promišljanja njihovog iskorištenja, Ekonomski fakultet u Osijeku organizirao je i bio domaćinom tri Međunarodna znanstvena simpozija "Koridor Vc kao euroregionalna poveznica na prometnom pravcu Baltik-Srednja Europa-Jadran.