Susret župana Osječko-baranjske županije i mađarske županije Baranja, Osijek 2.03.2007.

Tijekom svog boravka u Osijeku radi sudjelovanja u radu Skupštine Euroregionalne suradnje 2. ožujka 2007., Županiju je posjetio novi župan Županije Baranja iz Republike Mađarske Janos Hargitay. U razgovoru sa županom Bubalom i njegovim suradnicima, istaknut je napredak u odnosima dviju županija koji značajno prednjači pred aktivnostima Euroregionalne suradnje, osobito u području pripreme, oblikovanja i izvođenja zajedničkih projekata financiranih sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih izvora.

Tijekom razgovora istaknuta je i potreba značajnijeg zajedničkog angažmana u realizaciji projekta povezivanja dviju županija cestovnim prometnim koridorom Vc. u idućim kontaktima bit će oblikovan program zajedničkog djelovanja i suradnje dviju županija, kako bilateralno, tako i u odnosu na Euroregionalnu suradnju, čije su županije članice.