Priprema projekata prekogranične suradnje, Pečuh 6.03.2002.
Nastavljajući aktivnosti u skladu sa zaključcima sastanka predstavnika Osječko-baranjske županije i Županije Baranya održanog u Belišću 14. prosinca 2001., na poziv Županije Baranya u Pečuhu je 6. ožujka 2002. održan radni sastanak na kojem su razmatrani mogući konkretni projekti u okviru prekogranične suradnje. Predstavnici Osječko-baranjske županije bili su ravnatelj Zavoda za informatiku Željko Klir te Sandra Filipović i Ksenija Čapo iz Agencije za razvoj. Predstavnici mađarske strane pokazali su veliko zanimanje za dovršetak projekta GIS (zemljopisni informacijski sustav) i razvoj ruralnoga turizma (npr., povezivanje harkanjskih i bizovačkih toplica), a s tim u svezi spomenuta su i financijska sredstva fondova EU-a. Zaključeno je kako bi ove smjernice valjalo ugraditi u tzv. Zajednički programski dokument, koji bi trebao biti dovršen do rujna 2002.