VI. Segedinska konferencija, Szegedin,7.06.2004.

U Segedinu je od 6.- 7. 06.2004. godine, u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Republike Mađarske održana 6. Segedinska konferencija.Konferencijom je predsjedavao zamjenik državnog sekretara Ministarstva inostranih poslova Mađarske Jene Boroš, koji je zadužen za regionalnu suradnju i odnose sa zemljama jugoistočne Evrope. Tema Konferencije bila je europska perspektiva jugoistočne Evrope s naglaskom na regionalnu i prekograničnu saradnju, a u cilju utvrđivanja novog područja djelovanja Segedinskog procesa i nakon proširenja Evropske unije. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Albanije, BiH, Makedonije, Srbije i Crne Gore, Mađarske i Evropske unije, kao i diplomatski predstavnici velikog broja zemalja. Iz Bosne i Hercegovine na Konferenciji je sudjelovao i Imšir Imširović, predsjednik euroregije Dunav-Drava-Sava.

Od svog osnivanja, Segedinski proces je dao značajan doprinos jačanju demokratskih procesa i stabilnosti u Regionu, čime su ostvareni njegovi izvorni ciljevi. Stoga je ova konferencija stavila akcenat na prilagođavanje Segedinskog procesa novim okolnostima, prije svega da bi se negativne konsekvence proširenja EU svele na minimum.