Međunarodna konferencija "Prekogranična suradnja u jugoistočnoj Europi"
Osijek/Bizovac 18. i 19.11.2002.

Prepreke i mogućnosti za euroregionalnu suradnju

Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava bila je 18. i 19. studenoga 2002. domaćinom međunarodne konferencije Prekogranična suradnja u jugoistočnoj Europi: prepreke i mogućnosti za euroregionalnu suradnju. Suorganizatori ovoga skupa održanog u Hotelu "Termia" u Bizovcu kod Osijeka bili su Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Europu, Vijeće Europe i Institut Istok-Zapad (EWI).
Suorganizatori su ovim događajem namjeravali dati poticaj i potporu procesu osnaživanja interesne suradnje u prekograničnim područjima u jugoistočnoj Europi u kojima već postoje euroregije ili su na putu institucionalizacije nove inicijative. Konferencija je omogućila razmjenu iskustva i znanja između prekograničnih područja unutar jugoistočne Europe i izvan nje, kao i stratešku i akcijsku analizu operativnih i političkih prepreka/mogućnosti za euroregionalnu suradnju u jugoistočnoj Europi.
Konferencija je okupila preko 130 sudionika, uključujući predstavnike euroregija jugoistočne Europe ili regija koje provode transgraničnu suradnju, nacionalne vlade iz jugoistočne Europe, predstavnike odabranih istočnoeuropskih i zapadnoeuropskih euroregija, nacionalnih udruga lokalnih vlasti, vlada i drugih zainteresiranih država, kao i multilateralnih institucija, međunarodnih organizacija i zaklada.
Konferencija je dala potporu i predstavila iskustva postojećih euroregija jugoistočne Europe, kao i trokuta prekogranične suradnje. Konstruktivna je rasprava vođena o prevladavanju glavnih političkih prepreka prekograničnoj suradnji širom jugoistočne Europe, a uključivala je predstavnike lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlada ovoga područja, kao i predstavnike međunarodne zajednice. Po općoj ocjeni sudionika riječ je o značajnom skupu koji predstavlja nastavak kontinuiteta europskih napora usmjerenih stabilizaciji stanja na ovom području. U tom smislu, ona je nesporno i korak dalje. Ministar za europske integracije Republike Hrvatske mr.sc. Neven Mimica otvarajući Konferenciju dao je potporu političkim ciljevima ove inicijative, naglašavajući ulogu konferencije u ostvarivanju koncepta hrvatskog pristupa regionalnoj suradnji u jugoistočnoj Europi i hrvatske integracije u Europsku Uniju.

Na kraju zasjedanja prihvaćena je i Zajednička izjava. Sumirajući rezultate ovog skupa koji je okupio respektabilan krug međunarodnih čimbenika i stručnjaka iz područja međunarodnih odnosa, valja zaključiti kako je ova Konferencija značajno pridonijela afirmaciji napora i rezultata Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava kao inicijatora i organizatora ovog skupa te Osječko-baranjske županije kao domaćina i logističke baze organizacije ove Konferencije. Iskustva Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava postala su i međunarodno referentna što je rezultiralo i pozivima za uspostavaljanjem odnosno proširivanjem suradnje ovog područja s drugim euroregionalnim i međunarodnim asocijacijama i tijelima Europe.