Seminar "Razvoj prekogranične suradnje u okviru Euroregije", Osijek 8.11.2002.

Osposobljavanje za upravljanje euroregionalnim asocijacijama, a osobito korištenje financijskih i drugih mehanizama Europske unije bili su predmetom seminara Razvoj prekogranične suradnje u okviru Euroregije koji je uz pokroviteljstvo i u suorganizaciji njemačke Zaklade Friedricha Eberta u Osijeku 8. studenoga 2002. organizirala Euroregionalna susradnja Dunav-Drava-Sava. Ovaj seminar nije samo oblik osposobljavanja nositelja ovih aktivnosti u okviru ove euroregije već i nastavak njezinih međunarodnih kontakata, osobito s nizozemsko-njemačkom Euroregijom Rhein-Mass.

Preko 60 sudionika ovog seminara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine poslušalo je iskustva u organiziranju Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava kroz izlaganje mr.sc. Davora Brunčića, voditelja projekta "Organiziranje Euroregionalne suradnje", iskustva euroregije Rhein-Mass u razvijanju pregogranične suradnje koja je izložio direktor ove euroregije Artur Hansen, nove mogućnosti regionalne i prekogranične suradnje prema izlaganju Gorane Rabatić i Hrvoja Marušića iz Ministarstva europskih integracija, rezultate organiziranja Mreže euro-gradova koje je predočila Tatjana Mavrinac iz Rijeke te iskustva u suradnji visokih škola u euroregiji Rhein-Maas koje je predstavila Ghislaine Starmans iz organizacije HORA EST.

Rasprava koje je uslijedila nakon izlaganja potvrdila je potrebu osiguranja stalnih oblika edukacije nositelja prekogranične suradnje.