Hrvatsko-mađarska radionica o PHARE-u i INTERREG-u, Zagreb 11. i 12.04.2002.

U Zagrebu je 11. i 12. travnja 2002. godine organizirana međunarodna hrvatsko-mađarska radionica o programima PHARE CBC i INTERREG za djelatnike hrvatske državne uprave. Svrha ovoga skupa, kojem su bili nazočni i predstavnici Osječko-baranjske, Međimurske, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije uz stručnjake hrvatskoga Ministarstva europskih integracija, vanjskih poslova, turizma, javnih radova, obnove i graditeljstva, poljoprivrede i šumarstva, zaštite okoliša i prostornog uređenja, gospodarstva, pomorstva, prometa, i veza, te obrta, malog i srednjeg poduzetništva, bila je upoznati sudionike s programiranjem projekata prekogranične suradnje (Cross-Border Cooperation, CBC) radi što učinkovitijeg korištenja sredstava namijenjenih međuregionalnoj suradnji Republike Hrvatske i Republike Mađarske. Tijekom radionice je raspravljano o održivome ekološkom razvoju, razvoju institucija i ljudskih resursa, gospodarstvenoj povezanosti i kulturnoj suradnji, a sudionici su izviješteni i o raspoloživim sredstvima za Republiku Hrvatsku (60 mil. ?) u okviru programa CARDS do 2006.

Hrvatski i mađarski predstavnici (dr. sc. Péter Heil i Éva Kóti iz Tajništva za usklađivanje pomoći, József Uszta i Tibor Polgár iz Ministarstva poljoprivrede i regionalnog razvoja, Zsolt Pálmai iz Agencije za regionalni razvoj Južnog Zadunavlja i Krisztina Horváth iz Agencije za regionalni razvoj Zapadnoga Zadunavlja) dogovorili su izradbu okvirnoga programa zaštite rijeke Drave, osnutak Međunarodnoga odbora za prekograničnu suradnju (uz odobrenje Vlade Republike Hrvatske) i održavanje radionice o Zajedničkome programskom dokumentu (Joint Program Document, JPD) u svibnju u Mađarskoj kako bi Dokument mogao biti finaliziran do kraja lipnja 2002.