Seminar "Regionalna suradnja i prekogranièka suradnja"

Europska iskustva i perspektive za jugoistoènu Europu

U Bruxellesu je 27. studenog do 02. prosinca 2001. održan seminar "Regionalna suradnja i prekogranièna suradnja – europska iskustva i perspektive za jugoistoènu Europu". Na konferenciju su pozvani predstavnici utemeljitelja Euroregionalne suradnje DDS iz Osijeka, Tuzle i Peèuha s ciljem da se upoznaju s moguænostima financiranja projekata regionalne i prekograniène suradnje.