Konferencija "Suradnja Bavarske i tuzlanske regije u okviru euroregionalnih integracija"
Tuzla 15.11.2001.

U organizaciji Tuzlanskog kantona i Opæine Tuzla, a pod pokroviteljstvom Hanns Seidel Stiftung iz Munchena u Tuzli je 15. studenog 2001. godine organizirana meðunarodna konferencija pod nazivom. Na ovom skupu, na kojem su uz bosanskohercegovaèke struènjake sudjelovali i njemaèki, razmotrena je problematika ekonomske suradnje regija u svijetlu europskih integracija te moguænosti znanstveno-tehnièke suradnje. Na poziv organizatora u radu ovog skupa sudjelovao je i mr.sc. Davor Brunèiæ. Kao voditelj projekta novog modela organizacije Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava skupu se obratio izlaganjem o nastanku i konceptu prekograniène i euroregionalne suradnje u kojem sklopu je predstavio i model Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava.