Seminar o projektu prekogranične suradnje, Osijek 15.09.2000.

U Osijeku je 15.rujna 2000. godine u organizaciji Agencije lokalne demokracije organiziran drugi po redu seminar na temu projekta prekogranične suradnje. Ovom skupu koji je okupio predstavnike različitih struktura članica Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava iz Osijeka, Pečuha i Tuzle te grada Subotice, bili su nazočni i predstavnici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe te Ministarstva za europske integracije i Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske.

Podnesena izlaganja ukazala su na iskustva u organiziranju euroregija u Europi, ali i mogućnosti pokretanja novih projekata u okviru postojeće Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava. Predstavljena su i nastojanja Istarske županije da dosadašnju razinu prekogranične suradnje okruni formiranjem euroregije. Ovom dijelu izlaganja sudionika priključio se i tajnik Osječko-baranjske županije mr.sc. Davor Brunčić, predstavljanjem Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava. U okviru tri zasebne radionice razmotrena su pitanja gospodarske suradnje, suradnje u području društvenih djelatnosti te pitanja odnosa države i lokalne samouprave u području prekogranične suradnje.

Budući da ovaj seminar predstavlja oblik stručnog okupljanja razmijenjene informacije i izrečena gledišta pridonijet će nositeljima prekogranične suradnje koje je seminar okupio u traženju putova njenog promicanja.