Povijest
Zbog svojih gospodarskih mogućnosti i prometno-zemljopisnog položaja, Panonija je od najstarijih vremena bila naseljena. Ovim prostorom pružaju se značajne prometnice još u rimskim vremenima. Uz njih nastaju i značajni rimski gradovi poput Murse (Osijek), Sopianae (Pecs) i dr. Ovo područje je imalo status rimske provincije, kasnije dijeljene na manje upravne cjeline. Među Slavene, koji su nakon velikih seoba naroda naselili velika područja Panonske nizine, doseljavaju se kasnije pridošli Mađari. Mađari, koji su naselili velike ravnice srednjeg Podunavlja, postaju najjača političko-državna zajednica, koja je u 12. stoljeću uspjela ovladati čitavim panonskim prostorom. Turska osvajanja u 16. st. prekidaju mađarsku političku prevlast. Nakon ratova krajem 17. i početkom 18. stoljeća, nakon likvidacije turske prevlasti, Mađarska u zajednici s Austrijom (kasnije Austro-Ugarska) ponovo ovladava ovim područjem.

Nakon raspada Austro-Ugarske 1918., ovaj, do tada jedinstveni državno-pravni prostor, podijeljen je između država koje nastaju na njemu (Mađarska, Jugoslavija te rubni dijelovi Austrija, Rumunjska, Čehoslovačka). Raspadom Jugoslavije 1991. godine na jugoslavenskom državnom prostoru panonske nizine nastaju nove države: SR Jugoslavija, Republika Hrvatska te Bosna i Hercegovina.