Prostor
Područje Euroregionalne suradnje obuhvaća južni dio velike europske zemljopisne regije starog antičkog naziva Panonija, odnosno peripanonski prostor sjeveroistočne Bosne.

Panonski prostor predstavlja jedno od najvrjednijih poljoprivrednih područja na europskom kontinentu. Zaokružena je prirodno-geografska cjelina, pretežito ravničarskog karaktera, koju sa svih strana okružuju veliki planinski sustavi (Alpe, Karpati, Rodopi, Dinaridi). Riječ je o prostoru Panonskog mora nestalog u pradavnim eonima Zemljine povijesti, o čijem postojanju svjedoči Balaton (Mađarska) kao njegov ostatak. Danas ovim prostorom poput žile kucavice protiče jedna od najvećih europskih rijeka Dunav u koji utiču Drava i Sava te Tisa sa svojim pritokama, kao dio crnomorskog sliva. U prostoru Panonske nizine koju obuhvaća Euroregionalna suradnja, prostiru se velike subregije Slavonija u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske, Baranja koja obuhvaća područja Mađarske i Hrvatske te bosanska Posavina i Tuzlanska zavala u peripanonskom dijelu sjeveroistočne Bosne.
 

Prostor Euroregije