Dokumenti
Naziv dokumenta Veličina
Izjava o namjerama 18 KB
Statut DDS - pročišćeni tekst
60 KB
Odluka o radnim tijelima 35 KB
Odluka o obavljanju stručnih poslova 21 KB
Odluka o pokroviteljstvima 21 KB

 
ModelDDS 2087 KB
Hungary-Croatia CBC Programme 2007-2013 1131 KB
Program EDDS 2002.-2006 40 KB
Strategija Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava za razdoblje između 2007-2013. 53 KB
Program rada Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava za razdoblje između 2007-2010. godine 65 KB
Izvješce o djelovanju 1998.-2000. 62 KB
Izvješće o radu 2000.-2002. 113 KB
Izvješće o radu 2005.-2006. 30 KB
   
Sporazum o međusobnoj suradnji OBZ i Županije Baranja 38 KB
Sporazum o suradnji u području zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda i katastrofa 103 KB