Smještajni kapaciteti u tuzlanskom kantonu
Rb.
Naziv objekta
Kateg.
Sobe/lež.
Tel/Fax
 
 
 
 
 
 1.
Hotel Tuzla Tuzla, M. Fizovića 15
****
223/331
+387 35 252 428
 2.
Hotel Bristol Tuzla, Aleja bos. Vladara
***
83/118
+387 35 250 076
 3.
Hotel Dom penzionera Tuzla, Filipa Kljajića 22
**
22/48
+387 35 270 004
 4.
Motel Man Tuzla, Mihatovići bb
*
10/20
+387 35 280 666
 5.
Pansion Stuhli Tuzla, Bukinje 60
*
10/20
+387 35 281 577
 6.
Pansion Domovina Tuzla, Mihatovići bb
*
2/4
+387 35 815 091
 7.
Pansion Rudar Tuzla, Mitra Trifunovića Uče
*
9/17
+387 35 280 373
 8.
Hotel Zlaća Banovići, SRC Zlaća
**
30/60
+387 35 880 600
 9.
Hotel Tilia Gračanica, 22 divizije 7
**
23/51
+387 35 703 900
 10.
Motel Sax Gračanica, Branilaca grada bb
*
15/30
+387 35 705 120
 11.
Hotel Banja Ilidža Gradačac, Hazna bb
**
40/120
+387 35 817 822
 12.
Prenoćište Konak Gradačac
*
16
+387 61 261 992
 13.
Sobe Eurotrans Gradačac, Šehitluci 80
*
14/7
+387 35 820 011
 14.
Hotel Muška voda Kladanj, SRC Muška voda
***
36/90
+387 35 624 221
 15.
Hotel Bosna Kladanj
***
26/52
+387 35 621 528
 16.
Motel Jelen Kladanj, Sarajevski put bb
**
15/33
+387 35 621 111
 17.
Motel Amerika Kladanj, Sarajevski put bb
**
10/19
+387 35 621 111
 18.
Motel Park Srebrenik, Magistralni put bb
**
14/28
+387 35 644 756
 19.
Motel AS Srebrenik, Ježinac
*
5/8
+387 35 641 724
 20.
Motel Orion Srebrenik, Ormanica bb
*
16/75
+387 35 650 035
 21.
Motel Jet star Živinice
**
8/14
+387 35 774 866
 22.
Hotel Konjuh Živinice, Tuz. odreda 5
**
30/54
+387 35 774 824
 23.
Pansion Magistrala Živinice, Magistralni put bb
***
26/52
+387 35 621 528
 24.
Motel Košuta Kalesija
**
28/55
+387 35 631 955
 25.
Hotel Senad od Bosne Lukavac, Prokosovići bb
***
27/60
+387 35 553 223
 26.
Motel Noćni san Lukavac, Modrac bb
*
26/64
+387 35 550 210
 27.
Pansion Vila Lukavac, Armije BiH 11
*
8/18
+387 35 553 043